Vi har modtaget:

En ønskeseddel for det nye år 2022

I denne søde juletid vil jeg gerne sende tankerne frem til det nye år – og den nye firårige valgperiode for vores kommende kommunalbestyrelse i Dragør Kommune. 

Til lykke med valget, der varsler – håber jeg – ansvarlige og rettidige handlinger i forhold til alle de udfordringer, vi har som borgere og erhvervsliv i kommunen. 

Set i lyset af valgkampen i Dragør og de temaer, der var på dagsordenen – og især de væsentlige områder, der desværre ikke fik megen opmærksomhed – vil jeg her på tærsklen til 2022 sende min prioriteret ønskeseddel til de nyvalgte medlemmer af byrådet.

Trivsel

Mit første ønske gælder de socialt og psykisk udsatte medborgere i Dragør i alle aldre, der har det med at blive glemt i debatterne. Eksempelvis bor der på Omsorgscenteret Enggården mange sårbare ældre ramt af demens eller omfattende funktionsnedsættelse, der skyldes alder eller sygdom. Og det er ikke alene beboerne i plejeboligerne, men også deres pårørende, der er i en vanskelig livssituation. 

Jeg håber, at politikerne vil rette større fokus på trivslen – også for de ansatte på Enggården og sikre, at der er tilstrækkeligt med varme hænder, og en god kultur for en værdig pleje og omsorg for beboerne. Og som jeg sagde i valgkampen, ønsker jeg en navne-ændring af Omsorgscenteret Enggården, der burde hedde Enggårdens Plejehjem – da det er et hjem for mange af vores medborgere.

Jeg vil desuden minde om, at alle borgere, der visiteres til en plejebolig, ikke nødvendigvis skal på Enggården, men kan vælge at bo på et kommunalt plejecenter eller friplejehjem over alt i Danmark. Og er man berettiget til boligstøtte, kan man få en højere boligstøtte, hvis man vælger en plads på et friplejehjem frem for en kommunal plejebolig.

Hjemtagelse

Det andet punkt på min ønskeseddel omhandler det, at den afgående kommunalbestyrelse hjemtog flere opgaver fra det forpligtigende samarbejde med Tårnby Kommune. 

Det er en reel katastrofe for de berørte familier og borgere, der har særligt behov for hjælp. Derfor er min bøn til den nykonstituerede kommunalbestyrelse, at hjemtagningen af især de specialiserede områder tilbagerulles snarest mulig. 

Det kan få uoverskuelige menneskelige omkostninger og på længere sigt også økonomiske omkostninger for kommunen, hvis ikke borgere får hurtig, specialiseret og den fagligt bedste hjælp. Og det er uanset, om det er børn eller voksne, der får behov for en særlig indsats, der uomtvisteligt gavner den enkelte borger og familie eller giver en langsigtet samfundsøkonomisk gevinst.

Rent drikkevand

Det undrer mig, at mit tredje ønske ikke var det vigtigste punkt på dagsordenen for valgkampen, for den berører os alle. Kvaliteten af vores drikkevand i Dragør Kommune blev nærmest ikke nævnt med ét ord. Derfor ønsker jeg, at den nye kommunalbestyrelse, som det første i det nye år, redegør over for os som borgere omfanget af PFAS-forurening af drikkevandet. 

Har vi i årevis drukket vand, der er PFAS-forurenet som følge af, at vores vandforsyning har ligget op ad lufthavnen, og at vores eget brandvæsen har brugt PFAS-holddig brandslukningsmiddel? 

Hvilke helbredsmæssige konsekvenser har forureningen af vandet for os som borgere og for vores deltidsbrandmænd? Er der øget forekomst af nogle kræftformer eller andre sygdomme blandt os? Hvor længe har kommunen haft viden om en eventuel forurening af drikkevandet? Hvad er kommunalbestyrelsens plan for at sikre borgerne rent drikkevand? Og hvad er de langsigtede økonomiske konsekvenser for os som borgere, hvis vores vandforsyning skal hentes uden for den eksisterende kommunegrænse?

Transport

Mit fjerde ønske er en gentagelse fra tidligere valg. Det handler om opprioritering af vores kollektiv transport i hele kommunen og en løsning af parkeringsproblemerne omkring gamle by og havn. Uanset, hvordan vi vender og drejer det, er det områder – ingen politikere eller kommunalbestyrelser hidtil har taget tilstrækkeligt alvorligt, og derfor er problemerne bare vokset. 

I min optik skal vi have en langt bedre kollektiv transport i hele kommunen – hele ugen og hele døgnet. Og så skal vi have en parkeringsordning i og omkring den gamle by – for at undgå det bilkaos, vi oplever hele året. 

Sammenlægning

Det bliver nok desværre ikke i denne valgperiode, at Dragør Kommune frivilligt sammenlægges med Tårnby til Sydamager Kommune. Det er alligevel min stærke overbevisning, at kommunens komplicerede og omfattende opgaver over for os som borgere og de erhvervsdrivende løses bedre, hvis vi var en større og fagligt langt stærkere kommune, end vi er i dag. 

Men stort set alle de valgte politikere vil fortsat Dragør, som en lille selvstændig kommune, og det må naturligvis respekteres. Så må vi se, hvad fremtiden bringer. 

På falderebet til 2022 vil jeg gerne takke de standhaftige, der den 16. november satte kryds ved liste Anne Grønlund. Tak for hver og én stemme – jeres stemmer betyder meget for mig. 

Selvom jeg ikke kom i kommunalbestyrelsen i denne omgang, vil jeg fortsat være vagthund – især for de udsatte og sårbare medborgere, der ikke har en stemme. Og jeg vil fortsat kæmpe for fornuften og for en bæredygtig udvikling af vores lokalsamfund.

Der hersker ingen tvivl om, at med corona som en ubuden gæst er det en vanskelig tid, som vi ser ind i. Mit håb for julen og for nytåret er, at vi står mere sammen, end vi gjorde før, og at vi passer godt på hinanden. 

Jeg vil ønske alle en glædelig jul og et godt 2022 – og dertil også den nye kommunalbestyrelse en rigtig god arbejdslyst, hvor jeg håber, at min ønskeseddel for os som borgere vil blive hørt og handlet på.

Med venlig hilsen
Anne Grønlund
Uafhængig kandidat til KV21 i Dragør

Vi har modtaget: En forsinket tak

Nye Borgerlige Dragør har indsendt et læserindlæg til Dragør Nyt. Læs mere

Vi har modtaget: Konstituering

Erik Skovgaard Nielsen, formand for Venstre i Dragør, har skrevet et debatindlæg om kommunalbestyrelsens konstituering. Læs mere

Vi har modtaget: Liste T efter kommunalvalget – hvad nu?

Peter Læssøe, Annette ­Nyvang og Ann Harnek, liste T’s medlemmer af den nye kommunalbestyrelse, samt formand Kristine Bak har...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk