Vi har modtaget:

Konstituering

En god konstitueringsaftale skal udmøntes solidt og ansvarligt

Den indgåede konstitueringsaftale med et bredt flertal i kommunalbestyrelsen vil være med til at sikre en fortsat god økonomi og retning for Dragør Kommune. 

Aftalen bygger videre på den allerede indgåede ansvarlige budgetaftale for 2022 mellem Venstre, Socialdemokratiet, liste T og Dansk Folkeparti. Der er derudover indarbejdet en lille forøgelse af målsætningen for den gennemsnitlige likviditet, som også er i god overensstemmelse med det indgåede budgetforlig, når man ser på den forventede udvikling hen over overslagsårene.

Jeg har bemærket, at vores tiltrædende borgmester ikke mener, vi skal gennemføre »tosseprojekter« fremover i sit nylige interview med AmagerLIV. Det er det jo svært at være uenig i – specielt når det ikke konkretiseres, hvad der menes med det. 

For os i Venstre er det vigtigt, at vi fortsat har plads til at udvikle Dragør Kommune de kommende år, og vi kan jo ikke sætte alle projekter i stå – så lad os nu glemme valg-retorikken og vende tilbage til den virkelige verden og det hårde, daglige politiske arbejde. 

For der venter store opgaver foran os. Det gælder erhvervs- og byudviklingen, kystsikringen og første etape på havnen med mere (som jo alt sammen er med i konstitueringsaftalen), så jeg håber ikke, dette er med i den konservative definition af »tosseprojekter«. Blandt andet er der jo for kystsikringen fastslået, at udgangspunktet er kommunal-bestyrelsens beslutning af 28. oktober 2021, som blev vedtaget med 12 stemmer for og ingen stemmer imod. Og det er jo ikke noget tosseprojekt – men helt bogstaveligt et projekt, der skal holde kommunen oven vande mange år frem.

Ingen tvivl om, at der forestår mange vanskelige prioriteringer de kommende år i relation til kommunens drift, og det ser vi frem til at få en seriøs debat om – ført på et konkret og sagligt grundlag. 

De udfordringer, der er med demografien med – heldigvis – flere ældre medborgere, på børne- og ungeområdet og med rekruttering og fastholdelse af vores dygtige medarbejdere i forvaltningen og kommunens mange institutioner og andre enheder, stiller krav om saglighed og konkrete løsninger og hårde prioriteringer. Men også investeringer i de rigtige innovative løsninger – og det er ikke »tosset« at gøre.

Fra Venstre ser vi frem til et godt samarbejde i den nye kommunalbestyrelse, så vi kan finde gode og varige løsninger på udfordringerne.

Med venlig hilsen
Erik Skovgaard Nielsen
Formand for Venstre i Dragør

Vi har modtaget: En forsinket tak

Nye Borgerlige Dragør har indsendt et læserindlæg til Dragør Nyt. Læs mere

Vi har modtaget: En ønskeseddel for det nye år 2022

Anne Grønlund, der var uafhængig kandidat til KV21 i Dragør, har indsendt et debatindlæg med sine politiske ønsker for...

Vi har modtaget: Liste T efter kommunalvalget – hvad nu?

Peter Læssøe, Annette ­Nyvang og Ann Harnek, liste T’s medlemmer af den nye kommunalbestyrelse, samt formand Kristine Bak har...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk