Agnes Szcpinska.
Agnes Szcpinska.

Vi har modtaget:

Ældreplejen nedprioriteres 

Som sosu-assistent med praktisk kendskab til forholdene i Dragør Kommunes hjemmepleje er det trist at måtte erkende, at ældreplejen i Dragør er blevet helt urimeligt nedprioriteret af vore politikere gennem en længere årrække. 

Løbende nedskæringer i budgettet, krav om urealistiske effektiviseringer sammenholdt med større administrative byrder, hyppige udskiftninger på ledelsesgangen samt et forringet og stresset arbejdsmiljø har blandt andet ført til et betydeligt personalefrafald og skabt store udfordringer med rekruttering af nye, uddannede medarbejdere.

Kommunens hjemmepleje er efterladt i en urimelig arbejdssituation, der i sidste ende desværre ikke kan undgå at efterlade den ældre plejekrævende borger som »taberen« i et tarveligt budgetspil, hvor de såkaldte varme hænder i dagligdagen bliver til en ultrakort, kold og stressende oplevelse. 

Eksplosion i antal af ældre

Sådan er forholdene og betingelserne i dag, men værre ser det ud for fremtiden, for som det fremgår af kommunens egen demografiske og officielle udviklingsberegning, så vil antallet af ældre over 75 år stige markant i løbet af de kommende 10 år. Og hvad angår antallet af de mest plejekrævende borgere på 85+ år, viser beregningen, at antallet i denne gruppe stiger med ikke mindre end 70% i samme periode. 

Disse tal er – alene set ud fra et pleje- og behandlingskrævende perspektiv – både skræmmende og dybt bekymrende. Ikke mindst når det på samme tid kan konstateres, at der ikke i det netop vedtagne budget for de kommende fire år er afsat midler til imødegåelse og dækning af de hermed forbundne, væsentlige omkostninger. 

Budgetvedtagelsen efterlader kommunens hjemmepleje i en urimelig og vanskelig situation. Det samme er desværre tilfældet for vore ældste og mest plejekrævende medborgere.

Krav om politisk handling 

Men sådan må og skal det ikke udvikle sig. Af samme årsag har jeg fundet det nødvendigt at medvirke aktivt til en handlekraftig politisk ændring af den kommende udvikling på ældreplejeområdet. Og i erkendelse af, at Dragør Kommune ikke råder over de tilstrækkelige økonomiske- og kompetencemæssige ressourcer til at løfte opgaven, er jeg ikke i tvivl om, at en sammenlægning med vor nabokommune, Tårnby, er forudsætningen for fremover at kunne imødekomme og forvalte de enorme udfordringer, der vil ramme os alle på ældreområdet. Min opfordring skal derfor være – stem på Sydamagerlisten, hvis du vil sikre de bedst mulige og værdige forhold for vore mest plejekrævende medborgere i fremtiden.

Med venlig hilsen
Agnes Szcpinska
Sosu-assistent
Kandidat for Sydamagerlisten 

Vi har modtaget: Borgmesteren vil sælge Krudthus 2

Ann Harnek, Annette Nyvang og Peter Læssøe – allt fra liste T – har indsendt et debatindlæg om det...

Vi har modtaget: Mulighed for mere samkørsel

Flemming Blønd fra Sydamagerlisten har indsendt et debatindlæg om samkørsel for pendlere. Læs mere

Vi har modtaget: Ulovligt at nedlægge Wiedergårdens ældreboliger

Hardy Bengtsen, der er tidligere medlem af ­bestyrelsen i Strandparkens afd. 9, har indsendt et debatindlæg om kommunens anvisningsret...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk