Vi har modtaget:

Ældrepolitik er også seniorpolitik 

De sidste to år har Dragør SeniorBo arbejdet målrettet på at finde egnede steder til at bygge bofællesskaber i Dragør – vi har haft kig på Jægervej og Engvej bl.a. 

Fra politisk side mødte vi i starten stor imødekommenhed og positive holdninger til vores projekt. Så vidt så godt. Vi gik meget aktivt ind i kommunens forslag om at bygge på engvejsarealet – først på hele grunden og hen ad vejen på et mindre stykke. 

Denne problematik er velbeskrevet og har skabt megen debat – vi minder om, at vi fik et løfte fra kommunalbestyrelsens medlemmer (med undtagelse af liste C) om, at seniorboliger ville blive tilgodeset. Indskrevet i konstitueringspapiret fra sidste år. Sammen med vores ejendomsudvikler, Anette Krarup fra Generous Development, har vi arbejdet på forslag for først hele grunden og siden en lille del af den. 

Som desværre så ofte her i Dragør er denne proces gået lidt op i hat og briller, fordi medlemmer af kommunalbestyrelsen ikke kan blive enige og skyder til hjørne. Bange for underskriftsindsamling? Vi er trods alt 90%, som ikke har skrevet under.

Nu har der så været deadline for en høringsproces vedr. Engvej (30. september) – vores forslag ligger på seniorbo2791.dk

Hvor kan vi se de øvrige høringsforslag – hvornår bliver de behandlet, og hvordan foregår den videre proces?

Som nævnt før – det kan imidlertid ikke gøres for ofte – er der et voksende behov for seniorboliger – og fællesskaber – i Danmark og i Dragør. Vores politikere er nødt til at adressere de stadig stigende udfordringer både på ældreområdet og seniorområdet – det må være et markant fokusområde, som peger ud over næste måneds valg. 

Der skal laves en langsigtet plan for fremtiden nu!

Med venlig hilsen
Nina Nørgaard
Dragør SeniorBo

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Rikke Marianne Karlsson har indsendt et debatindlæg om mulighederne for etablering af boliger i kommunen. Læs mere

Vi har modtaget: Ældreboliger nedlægges

Hardy Bengtsen har indsendt et debatindlæg om nedlæggelsen af ældreboliger på Wiedergården. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk