Vi har modtaget – åbent brev til kommunalbestyrelsen:

Besparelser i institutioner

Kære Dragør Kommunalbestyrelse

Pas på vores børn ved at passe på vores institutioner og pædagoger. Det gør I ikke ved at spare, men ved at investere. 

Dragør Kommune varsler besparelser på børnehaverne i 2021. En besparelse, der sænker det pædagogiske ambitionsniveau markant, og efterlader børnene som de helt store tabere. Og det er ikke godt nok.

Dragør Kommune varsler en besparelse i den enkelte børnehaves samlede tilskud på cirka 8,5%. Det bliver til mange, mange millioner for Dragør Kommunes børnehaver.  

Vi er bekymrede af flere årsager: 

For det første er det tankevækkende og ulig Dragør Kommune at varsle en så markant besparelse i børnehavetaksten. Vedtages de varslede besparelser, vil en børnehave i Københavns Kommune til sammenligning have over 1.500 kr. mere til rådighed pr. barn pr. måned, mens nabokommunen Tårnby vil have næsten 900 kr. mere. Altså væsentligt bedre forudsætninger for at opretholde en rimelig og nødvendig normering, end vi tilbyder børnene i Dragør.

For det andet er der fra regeringens side stort fokus på minimumsnormeringer, og dem lever Dragør ikke op til i dag – og slet ikke med de varslede besparelser i 2021. Spørgsmålet er, om det overhovedet vil være muligt at opretholde kommunes egen målsætning om 60% uddannede pædagoger i institutionerne? 

På nuværende tidspunkt står det så skidt til, at Dragør Kommune ligger væsentligt under resten af landet og hovedstadsområdet med kun 43% uddannede pædagoger, hvilket, som BUPL allerede har pointeret, er yderst problematisk.

For det tredje – og aller-allervigtigst – går det ud over børnene. Vi ved, at børn i institution har brug for uddannede pædagoger og personale, så de har det godt og kan udvikles, stimuleres og udfordres i trygge, gode rammer.

Så kære kommunalbestyrelse i Dragør Kommune. Tillad os at minde jer om jeres egen ambition og målsætning om 60% pædagoger i kommunens institutioner. 

Gør Dragørs børnehaver attraktive, kvalitetsfulde og udviklende – det gøres ikke ved at vedtage besparelser.

Med venlig hilsen
Iben Antonsen
På vegne af Forældrebestyrelsen i Eventyrhuset og Eventyrskoven

Lad os få fakta ind i den politiske debat

Dragør Kommune navigerer i debatten om økonomimodellens effektivitet og kritikken fra Liste T. Læs mere

OPDATERET: Sparekatalog tager form

Tang på Mormorstranden? Lukning af Børnehaven ­Sansehuset? Flere energirenoveringer? Mange forslag er på bordet til mulige besparelser i kommunen...

Forårets aktiviteter og nyheder fra rådhuset

En tid med fornyelse og fejring: Dragør Kommune introducerer erhvervsstrategier, styrker pædagogområdet og forbereder sig på kommende jubilæum.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk