Vi har modtaget:

Betalingsparkering?

Jeg kan se, at der på et møde i kommunens §17 stk. 4-udvalg er fremsat et oplæg om betalingsparkering ved den gamle bydel og på havnen. Jeg håber virkelig ikke, det bliver gennemført. 

Problemet er ikke selve betalingen og beboerlicenserne. Det kan vi såmænd nok klare. Nej, det værste vil blive, at man så efterfølgende vil lade et af parkeringsfirmaerne stå for parkeringskontrollen – og p-bøderne. For dem er det rent forretning. Så resultatet vil blive, at vi beboere – og bådejere – vil få en masse »dummebøder« for at holde skævt eller for tæt på hjørnet – eller måske vil vi få en bøde, mens vi er ved at aflæsse ting til vores hus eller båd.

Selvfølgelig må man ikke holde ulovligt. Men forholdene rundt om byen og på havnen gør, at man nogen gange er nødt til at bøje reglerne lidt. Og med lidt fleksibilitet og tolerance går det jo også. 

Jeg kan se, at vores beboerforening for den gamle by støtter oplægget. Jeg ved, det er velment – og et forsøg på at afhjælpe problemet. Men pga. corona er det nu over to år siden, vi sidst har haft et møde i foreningen. Jeg synes, det vil være væsentligt at høre beboernes holdning først. Som vi så under UNESCO-debatten, så er bestyrelsens holdning ikke altid på linje med beboernes.

Faktisk har jeg et helt andet forslag, som jeg håber, at udvalget vil overveje.

I Falsterbo/Skanör har man de samme problemer som os. Alt for mange biler om sommeren med badegæster og turister. Der er parkering forbudt på hele havneområdet – men på engen bag havnen har de indrettet et parkeringsområde. Her er skilte, hvor der står »Parkering 35,- pr. dag. Betalingen overføres på mobilpay til XXXXX. Beløbet går til renholdelse af strand og havn.« Ingen bøder og trusler. Det fungerer – og hvis der er en enkelt, der snyder, så går det nok.

Vi kunne gøre noget lignende. Hvis vi skiltede med »Parkering forbeholdt beboere« hele vejen rundt om den gamle bydel (undtaget gågaden), så ville langt hovedparten af gæstebilerne overholde det – og køre videre til de store p-pladser ved havnene. Igen – langt de fleste bilister overholder jo reglerne, så jeg synes ikke, man skal sætte et stort bødeapparat i gang for at fange de få, der ikke vil overholde det. 

Med venlig hilsen
Jan Borg
Magstræde

Vi har modtaget: Dagplejen – den skal vi værne om

Nicolaj Bertel Riber (A) – viceborgmester og kommunalbestyrelsens repræsentant i Dagplejens forældrebestyrelse har indsendt et debatindlæg om Dagplejen i...

Vi har modtaget: Parkeringspladser

Konservatives medlemmer af kommunal­bestyrelsen samt Klima-, By- og Erhvervsudvalget, Mia Tang og Martin Wood Pedersen, har indsendt et debatindlæg...

Vi har modtaget: Tre positive nyheder på børneområdet

Konservatives medlemmer af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Theis Guldbech, Mia Tang og Trine Søe har indsendt et debatindlæg om...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk