Med den anlægsramme, Drag­ør Kommune har afsat, er der lavet et mindre projekt.
Med den anlægsramme, Drag­ør Kommune har afsat, er der lavet et mindre projekt.
Det fulde projekt med flertallet i kommunalbestyrelsens ønsker.
Det fulde projekt med flertallet i kommunalbestyrelsens ønsker.
Vi har modtaget:

Borgerhøring om havnen

Dragør Kommune har i dølgsmål igennem næsten et år haft et forpligtende samarbejde med et rådgivningsfirma i Randers med henblik på ombygning af Dragør Havn. Den 15. april dette år afleverede A1 Consult A/S en projektbeskrivelse med økonomisk overslag til Dragør Kommune.

I 2020 havde kommunen til ombygningen fastsat en beløbsramme på 30.000.000 kr. plus moms. På baggrund af kommunens ønsker er omkostningerne til ombygningen af havnen imidlertid vokset til det dobbelte, nemlig 60.000.000 kr. plus moms. Plus minus det løse.

For de 60 mio. kr. får man en havn, hvor de tre indsejlinger er bevaret, og sandtangen er gjort dobbelt så stor og omdannet til en parkeringsplads. Østmolen er ligesom sandtangen forsynet med en nedrammet spunsvæg, og på toppen er der ved anvendelse af materialer fra oprensning af lystbådehavnen anlagt en promenade. Sandtangen er gennemgravet med en kanal, så det er ikke muligt for fodgængere at komme over på promenaden for at promenere.

Indsejling til færgehavnen er dækket af en bølgebryder, der ændrer havnens B-klassifikation til en A-klasse. Færgehavnens molehoveder renoveres.

Ole Storgaards forslag til »ny« havn.
Ole Storgaards forslag til »ny« havn.

Et reduceret projekt, der koster det halve (30.000.000 kr. plus moms), har stadig de tre indsejlinger, men en forstørret sandtange, der nu uden gennemsejling når Østmolen, således at man kan komme op og promenere på molen.

For at kunne betale de 30 mio. kr., som den billigste løsning koster, vil kommunen kunne optage et lån på 20 mio. kr. Og foreløbig skylder kommunen rådgivningsfirmaet 150.000 kr.

Intet af det seneste, som kommunen har foretaget sig i forbindelse med havnen, er kommet til offentlighedens kendskab. Der har ikke været debat om udvikling på havnen, siden TænkeTanken forelagde sine visioner i 2007.

Jeg vil forlange af kommunalbestyrelsen, at den offentliggør sine planer for ombygning af Dragør Havn – skaber åbenhed om kommunens planer – og at der skabes en for kommunen bindende borgerhøring. Andre steder i verden kaldes det demokrati!

Byens borgere skal have mulighed for at vælge, om de vil have en velfungerende, smuk havn, sådan som TænkeTanken foreslår, eller om de midt i havnen, der hvor der nu er sandtange, vil have en parkeringsplads – altså en havn med alle de ulemper, vi kender i dag.

Med venlig hilsen
Ole Storgaard

Vi har modtaget: Dagplejen – den skal vi værne om

Nicolaj Bertel Riber (A) – viceborgmester og kommunalbestyrelsens repræsentant i Dagplejens forældrebestyrelse har indsendt et debatindlæg om Dagplejen i...

Vi har modtaget: Parkeringspladser

Konservatives medlemmer af kommunal­bestyrelsen samt Klima-, By- og Erhvervsudvalget, Mia Tang og Martin Wood Pedersen, har indsendt et debatindlæg...

Vi har modtaget: Tre positive nyheder på børneområdet

Konservatives medlemmer af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Theis Guldbech, Mia Tang og Trine Søe har indsendt et debatindlæg om...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk