Vi har modtaget:

Borgerne efterladt på perronen

Vel har Dragør kommunalbestyrelse – særligt de seneste valgperioder – hverken opnået den fornødne respekt eller faglige anerkendelse for sin måde at forberede, strukturere, eksponere, sagsbehandle og lancere de fremlagte forslag på. Og UNESCO-sagen er bestemt ingen undtagelse. Tværtimod. 

Sjældent, om nogensinde, har borgerne været vidner til en så tåkrummende rodet og inkompetent sagsbehandling, som tilfældet er i denne sag. 

Tidligere i sagsforløbet kørte drøftelserne (for eller imod UNESCO) fast i kommunalbestyrelsen, men så kunne man jo passende trække det »kort«, som alle partierne skamroser i deres valgprogrammer, og ved skåltaler, nemlig gennemsigtighed og borgerinddragelse gennem høringer. 

Sidstnævnte blev som bekendt vedtaget og iværksat. For herregud, der plejede jo kun at indkomme fem til syv høringssvar, så den udfordring var til at overse – uanset udfaldet, synes holdningen at være. 

Nej tak til UNESCO

Men også på dette punkt fejlvurderede man situationen. Denne sag, der er Dragørs største og måske mest vidtrækkende i generationer blev fremsendt til høring på et aldeles utilstrækkeligt oplysningsrundlag – et grundlag, hvor selv de mest basale informationer såsom budget for anlægs- og driftsøkonomi, infrastruktur, fremkommelighed, miljø samt en redegørelse vedrørende forventede gener, fordele og ulemper for borgerne m.v. var udeladt af høringsmaterialet. 

Alligevel vurderede mere end 500 borgere, at sagen var så vigtig for dem selv, for kommunen, deres børn og for fremtiden, at de følte det nødvendigt at give deres personlige mening til kende over for kommunalbestyrelsen. 

Resultatet af høringen er indiskutabelt. Et signifikant flertal tilkendegav klart og tydeligt, at de ikke kunne se nogen nævneværdig fordel for Dragør og dens borgere ved at blive optaget på UNESCO’s verdensarvliste.

Kommunalbestyrelsen utilfreds med resultatet 

Med en så krystalklar udmelding fra kommunens borgere (vælgere) og ikke mindst fra de, der er bosiddende i den gamle by, skulle man synes, at vedtagelsen om at droppe drømmen om UNESCO lå lige for. 

Resultatet af høringen var overvældende, og skulle hele den borgerinddragende indsats i form af høringssvar fremover have nogen som helst betydning eller troværdighed tilbage – ja, så måtte enhver form for fortsat ressourceforbrug i denne sag bringes til øjeblikkelig standsning.

Men drøftelserne og afstemningen på det senest afholdt kommunalbestyrelsesmøde ville det anderledes. Helt anderledes. 

Her blev det politiske flertal Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, liste T og Venstres (AOTV) sande jeg eksponeret for åben tv-skærm. For det kunne da ikke være rigtigt, at det var borgernes mening, der skulle medvirke til at lægge kursen for Drag-ørs fremtid. 

Da man åbenbart fandt det lidt for provokerende at se helt bort fra borgernes soleklare meningstilkendegivelser – men samtidig nægtede at droppe sagen, fandt man da bare på en listig udvej, der stadigt ville holde projektet i live. Ud af den blå luft fremsatte flertallet forslag om, at man stillede ansøgningen til UNESCO i midlertidig ro – indtil man havde gjort sit hjemmearbejde ordentligt og fået gennemført en omfattende undersøgelse af parkeringsforholdene, byfornyelsen, infrastrukturen, økonomien, miljøet og en ny turismestrategi m.v. Altsammen bekostelige undersøgelser, der naturligvis burde have været grundigt undersøgt, inden sagen blev sendt i høring. Sagt med andre ord. Borgerne har rent faktisk ikke sagt nej til UNESCO-projektet, var flertallets i kommunalbestyrelsens holdning. Borgerne, der sagde nej, har bare ikke forstået, hvilke herligheder et sådant projekt vil tilføre vor by og kommune.

Fondene betaler

Og hvad økonomien angår, så mente Peter Læssøe (T), at den i sig selv ikke var det store problem. Han kunne bekræfte, at andre UNESCO-seværdigheder i Danmark havde modtaget både to og trecifret millionbeløb i støtte fra store fonde. Så hvorfor ikke Drag-ør?

Blandt støttemodtagerne af de store millionbeløb var blandt andre Stevns Klint, Vadehavet, Jellingstenene, Kronborg og Christiansfeld (cirka 38 mio. kr). Hvad, Peter Læssøe ikke oplyste, var, at fire ud af de her nævnte fem seværdigheder er i offentligt eller statens eje, og kun byen Christiansfeld inkluderer private ejendomme. 

En helt klar og entydig forudsætning for at modtage fondsmidler er imidlertid, at der er en bred, folkelig opbakning til projektet. Denne grundlæggende forudsætning var af gode grunde ikke noget problem for de nævnte offentligt ejede seværdigheder. Og i Chritiansfelds tilfælde var der netop bred, folkelig opbakning til projektet. Det samme kan man ikke just påstå, er tilfældet i Dragør.

Det skal nævnes, at Konservative som eneste parti og med henvisning til kommunens anstrenge økonomi og begrænsede ressourcer i øvrigt har meldt klart ud, at partiet ikke kan stemme ja til, at Dragørs kommunalbestyrelse og forvaltning osv. arbejder videre med projektet.

På det foreliggende grundlag må der kalkuleres med, at en stemme på A, T, O eller V ved kommunalvalget er en stemme på UNESCO-projektets videreførelse.  

Med venlig hilsen
Svend Mathiasen

Vi har modtaget: Dagplejen – den skal vi værne om

Nicolaj Bertel Riber (A) – viceborgmester og kommunalbestyrelsens repræsentant i Dagplejens forældrebestyrelse har indsendt et debatindlæg om Dagplejen i...

Vi har modtaget: Parkeringspladser

Konservatives medlemmer af kommunal­bestyrelsen samt Klima-, By- og Erhvervsudvalget, Mia Tang og Martin Wood Pedersen, har indsendt et debatindlæg...

Vi har modtaget: Tre positive nyheder på børneområdet

Konservatives medlemmer af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Theis Guldbech, Mia Tang og Trine Søe har indsendt et debatindlæg om...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk