Vi har modtaget:

Byggeriet på Øresunds Allé

Konservative optræder som de sidste dages hellige

Gennem de sidste år har debatten om et større hus ved Strandstien/Øresunds Allé bølget frem og tilbage. Og allehånde påstande er blevet bragt til torvs – så meget, at realiteterne skjules i tågerne.

Lidt fakta

Ejeren fik på et møde i By-, Erhvervs- og Planudvalget (BEPU) i januar 2016 en ubetinget tilladelelse til at opføre sit hus. Det var et enigt udvalg – inklusive en stemme for byggeriet fra Konservatives Jerrik Walløe.

Mødet var under ledelse af mig som næstformand, da formanden to timer forinden havde meldt afbud. Inden mødet startede, læste jeg dagsordenen grundigt igennem – ikke mindst om det nævnte byggeri.

Sagen var overordentlig detaljeret og pædagogisk beskrevet af forvaltningen. En principbeslutning om at bygge det beskrevne projekt. På en grund på 1.598 m2 skulle opføres et etfamiliehus på 336 m2 bygget med udnyttet tagetage – et hus i halvandet plan. 

Byggeriet omfattede en byggeprocent på 21 – det vil sige langt under den byggeret på 30%, som Byplansvedtægt 3 giver bygherre. 

Byggeriet blev grundigt gennemgået i dagsordenen med tegninger og beskrivelser, så ingen kunne være i tvivl om sagens substans. Hertil høringsvar fra naboer m.v. Det konservative medlem, som med åbne øjne også godkendte sagen sammen med resten af BEPU, burde på det tidspunkt have sagt nej, hvis man var imod.

En eller to etager?

Stridspunktet er grundlæggende spørgsmålet, om der er tale om en eller to etager.

Naturklagenævnet nævner i orienteringsskrivelse nr. 233, september 2001, at det hverken i planloven eller i byggeloven er klart defineret, hvad der skal forstås ved udtrykket etage. Nævnet henviser til Håndbog for Bygningsmyndighed, der oplister en række kriterier ved vurdering af etageantallet, hvor det i høj grad gælder, hvorledes forbipasserende opfatter kvarterets præg. 

Det er efter min mening godt nok megen varm luft i rigelige mængder, hvor alt afhænger af hvilke ben, nævnets medlem først får ud af sengen den pågældende dag.

Det var forvaltningens vurdering i januar 2016, at huset opleves som et 1½-planshus, som ikke forudsatte dispensation fra byplanvedtægten.

Nu er politikere ikke som udgangspunkt eksperter. De skal være lægfolk, som med åbne øjne skal vurdere sagerne.

For mig er sagen dog ret klar. Det er et hus med en grundplan på 188 m2 og en førsteetage på andre 148 m2. Langt mindre end grundplanen, hvilke netop kendetegner en udnyttet tagetage. Ved et toetagershus burde de to etager være lige store.

Hvad nu? 

Lige nu tælles på fingerne, om sagen efter byrettens dom skal ankes. 

Det vurderes nu, og en eventuel anke skal være indgivet den 8. juli.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer, DF
Formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget

Vi har modtaget: Parkeringen omkring Dragørs gamle by

Den Konservative gruppe i kommunalbestyrelsen har indsendt et debatindlæg om parkeringen omkring den gamle bydel. Læs mere

Vi har modtaget: Markeder og turister

Thomas Krebs har indsendt en kommentar om arrangementer og turister omkring havnen. Læs mere

Vi har modtaget: Det kan ikke betale sig at spare på trivslen

Sanne Rossen, som er mor til et nuværende og et tidligere dagplejebarn, har indsendt et debatindlæg om omlægningen i...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk