Turen besøger haven på Drogdensvej 20. Foto: TorbenStender.
Turen besøger haven på Drogdensvej 20. Foto: TorbenStender.

Byvandring

Op og ned ad Drogdensvej

Dragør Lokalhistoriske Forening havde planlagt en byvandring i forbindelse med Dragør Kulturnat – en byvandring, som de valgte at gennemføre trods aflysningen af selve kulturnatsarrangementet.

Den planlagte byvandring med op til 100 deltagere blev reddet på målstregen ved en opsplitning i to byvandringer med maksimum 50 deltagere på hver – en fredag den 11. og en lørdag den 12. september.

Dines Bogø foran Dragør Badehotels oprindelige indkørsel på Batterivej – Lene Bogø viser fotos fra 20’erne. Foto: TorbenStender.
Dines Bogø foran Dragør Badehotels oprindelige indkørsel på Batterivej – Lene Bogø viser fotos fra 20’erne. Foto: TorbenStender.

Med Dines Bogø som guide og fortæller fik deltagerne forevist de store villaer på Drogdensvej og hørte om de mennesker, der har beboet dem, siden de blev opført. Der var mange historier, der blev bekræftet – og nogle endda suppleret af de deltagere, som selv havde oplevet tingene.

Efter behørig registrering og afspritning gik turen fra haven på Drogdensvej nr. 28 til Dragør Badehotel og derfra til alle husene med lige husnumre, inden man vendte rundt for på tilbagevejen at høre om husene med de ulige numre.

Efter næsten to timers byvandring fandt afslutningen sted på Batterivej, hvor Lisbeth Dam Larsen havde stillet sin have til rådighed for foreningens forfriskninger, som blev indtager, mens hun fortalte om husets historie.

Om turene fortæller arrangegørerne, at de tydeligt fornemmede på deltagerne, at de værdsatte samværet og kulturoplevelsen, som de i stort omfang har måttet undvære nu i mere end et halvt år.

På Drogdensvej 4 finder man en garage opført i 1925 – det var et fjernlager langt uden for byen for købmand Siegfred Petersen. Foto: TorbenStender.
På Drogdensvej 4 finder man en garage opført i 1925 – det var et fjernlager langt uden for byen for købmand Siegfred Petersen. Foto: TorbenStender.
Foto: TorbenStender.
Foto: TorbenStender.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2020 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk