Arkivfoto: Thomas Mose.
Arkivfoto: Thomas Mose.

Vi har modtaget:

CCTV på Dragør Havn

Nu kommer der videoovervågning

På næste møde i By-, Erhvervs- og Planudvalget, tirsdag den 9. februar, skal der træffes endelig beslutning om installation af CCTV (videoovervågning, red.). Ønsket herom kommer efter, at der er sket flere tyverier på havnen i de sidste år. Stigningen kan skyldes, at en række andre havne har installeret overvågning, og at kriminaliteten dermed har rykket sig til Dragør. 

Hvad enten vi kan lide det eller ej – så skal der ske en ændring.

Dragør Havn har i perioden fra den 8. til 23. december gennemført høring blandt interessenterne på havnen. 

Høringsmateriale var i hele perioden tilgængeligt på havnens hjemmeside, og der blev samtidig sendt besked via e-mail med information herom til 699 individuelle brugere af havnen samt til medlemmer af Dialogforum for Dragør Havn, dvs. foreninger og erhverv på havnen.

Høringsmaterialet kunne ses i hele perioden.

Ved udløb af høringsperioden var der indkommet bemærkninger og kommentarer fra 37 interessenter. 

En enkelt så hellere problemet med tyveri og hærværk løst ved, at man blev bedre til at tale sammen og hjælpe hinanden, mens alle øvrige generelt er positive omkring etablering af overvågning. Så mon ikke udvalget godkender.

Nummerpladegenkendelse

Personligt kunne jeg godt tænke mig, hvis vi efterfølgende kunne formå politiet til at opsætte nummerpladegenkendelsesapparater ved indkørslerne til havnen. Rigtig mange tyverier kræver nemlig et større køretøj for at fjerne kosterne, idet det er svært at lægge en stor påhængsmotor på cykelbagagebæreren eller ind i en Mercedes SMART eller en Fiat 500.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer, DF
Formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget 

Foto: TorbenStender.

Trippeludstilling

Udstilling med Yvonne Wiese, Bettina Fellov og Pia Sharah i Dragør Havnegalleri. Læs mere

Vi har modtaget: Sydstrandsprojektet – en underlig fisk

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om Sydstrandsprojektet. Læs mere

Vi har modtaget: Forurenet værftsgrund udlejes

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om vilkårene for udlejningen af værftsgrunden, som er forurenet. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk