Vi har modtaget:

CO2-fangstanlæg

Amager Ressourcecenter er et lille skridt fra et fuldskala CO2-fangstanlæg

Amager Ressourcecenter (ARC) er nu klar til at træde ind på den helt store scene med dette anlæg.

I ARC’s bestyrelse har jeg sammen med de andre fem i bestyrelsen og direktionen arbejdet hårdt for at opnå EU-støtte til etablering af et fuldskala CO2-fangstanlæg på ARC – et anlæg, der vil have et potentiale på 500.000 tons fanget COom året. På denne baggrund er der nu søgt om støtte fra EU’s innovationsfond.

Torsdag den 25. marts modtog bestyrelsen den glædelige nyhed, at ARC er igennem det første nåleøje. Der er nu mulighed for at aflevere en egentlig ansøgning, og vi er kommet et skridt nærmere en medfinansiering fra EU på 120 mio. euro (cirka 1 mia. kr).

Vi har på ingen måde milliarden i hånden – og der udestår et stort arbejde og også en række vigtige, politiske beslutninger i bestyrelse, direktion og ejerkreds om etablering og drift af fuldskala CO2-fangstanlægget.

Projektet kan skabe mange grønne arbejdspladser, og den indfangede COskal lagres på Prøvestenen og derefter til en lagringsfacilitet i undergrunden.

Beslutningen om den endelig bevilling vil blive truffet inden årets udgang.

Med venlig hilsen
Anne Funk
Mellem af Dragør Kommunalbestyrelse for Dansk Folkeparti i Dragør

Vi har modtaget: Status over PFAS-forurening

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om PFAS-forureningingen af drikkevandet. Læs mere

Vi har modtaget: Kystsikring og klima

Konservatives Katarina Ammitzbøll har indsendt et debatindlæg om de fremtidige klimaudfordringer. Læs mere

Vi har modtaget: Sløjfning af gamle olietanke

Jens Christiansen har indsendt et debatindlæg til Dragør Nyt om sløjfning af gamle olietanke. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2022 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk