Vi har modtaget:

Et grønnere Dragør 

Socialdemokratiet gik til valg på et grønnere Dragør for mere end to år siden. Men hvad er det så egentlig blevet til? 

Det vil vi her gerne give en kort status på.

Vigtige grønne investeringer

Først og fremmest har vi fastholdt ESCO III-projektet. Det betyder, at vi har investeret 12 mio. kr. i klima- og energiforbedringer, blandt andet med nye vinduer på rådhuset og på Store Magleby Skole samt LED-belysning. 

Der er flere grønne investeringer på vej. Her kan for eksempel fremhæves udskiftning fra oliefyr til varmepumpe på havnen og på Kongelundsfortet, udskiftning af lyskilder til LED på kunstgræsbanen, udskiftning af vinduer på biblioteket samt sidst, men ikke mindst investering i systemer til energistyring. 

I alt er der afsat 24 mio. kr. til grønne investeringer frem til 2025. I budgetforliget for perioden 2024 til 2027 blev der givet 3,9 mio. kr. ekstra til grønne investeringer samt 11 mio. kr. til fjernvarme fra 2024–2026.

Derudover besluttede kommunalbestyrelsen den 29. marts at godkendte, at der nu indgås kontrakt om opsætning og drift af el-ladestandere i hele kommunen. Det er en væsentlig udbygning af den lokale infrastruktur, som vil gøre det grønne valg nemmere og mere tilgængeligt for både borgere og gæster. 

Klimahandlingsplan og grønnere indkøb

For at understøtte den lokale grønne omstilling er det besluttet at udarbejde en klimaplan. I den forbindelse har Dragør også tilsluttet sig det nationale DK2020-samarbejdet. 

Dette arbejde er nu i gang, og klimamålet er, at Dragør skal have en netto nul-udledning i 2045. 

Det interessante er så, hvordan vi kommer derhen, og det vil alle borgere få mulighed for at blive inddraget i og bidrage til henover af foråret. 

Den endelige plan forventes vedtaget med udgangen af 2024.

Som supplement til en grønnere strategisk hverdag 2022 vedtog et enigt økonomiudvalg en ny indkøbspolitik med indarbejdede sigtepunkter om miljø- og klimakrav. 

Køgebugtalliancen

Socialdemokratiet ser med stor bekymring på alle de ting, der foregår i Køge Bugt – ting, som kan have konsekvenser for havmiljøet. Det bør vi som nabo være opmærkesomme på. 

Det er derfor vores ønske, at Dragør Kommune indgår i Køgebugtalliancen sammen med flere andre kommuner med kystlinje ud til bugten. 

Det er ikke lykkedes for os at samle et flertal endnu, men vi håber meget at få opbakning til det. 

Der er alt i alt gang i rigtig mange forskellige initiativer, når det kommer til den grønne omstilling. Er vi så kommet i den grønne førertrøje? Måske ikke – men vi har taget nogle gode tråd i pedalerne. 

Vores opgave er nu at fastholde og udbygge, det vi har gang i. 

Med venlige – og grønne hilsner
Nicolaj Bertel Riber (A)
Viceborgmester 

PFAS og erstatningsansvar

Når juridik møder miljøet: Et dyk ned i erstatningsansvaret for PFAS-forurening ved Dragør. Læs mere

Vilde dyr i vandhullet

Kommunal slåning truer fredet dyreliv ved Dragørs strandenge Læs mere

Venstre vil sikre et stærkt Danmark i et sikkert Europa

Styrkelse af EU gennem forsvar, grøn omstilling og økonomisk ansvarlighed Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk