Vi har modtaget:

Den gode udvikling skal fortsætte!

Med det nyligt indgåede, brede budgetforlig, som 80% af kommunalbestyrelsen har bakket op om, er der etableret et godt grundlag for kommunens drift de kommende år. Samtidig er der taget initiativ til at tackle de stigende udfordringer, vi ser fremover.

Dette forlig sætter en god ramme for udviklingen i Drag-ør Kommune de kommende år og for de udfordringer, der også er hos os såvel som i andre kommuner.

Vi lever længere, og antallet af ældre borgere i Dragør stiger markant i fremtiden. Og det er jo en glædelig udvikling.

Det vil dog også indebære, at vi i takt med denne udvikling vil se en fortsat stigning i plejekrævende ældre med lidelser såsom demens og Alzheimers sygdom. Det er en vigtig prioritet, at vi kan tage ordentlig hånd om dem med en tryg og god alderdom. Og det er en af de vigtigste prioriteter politisk.

For den gode ældrepleje er en ansvarlig investering i et godt liv for den ældre – det kan betale sig både i form af god livskvalitet, men også ved at forebygge sygdom.

Det skal vi finde kloge løsninger på de kommende år – og vi ser i Venstre gerne, at det sker med øget inddragelse af private aktører. Dermed sikres en sund konkurrence om at give den bedst mulige kvalitet i plejen af vores ældre.

Der findes jo rigtig gode eksempler til inspiration, som eksempelvis fra det private plejehjem Dagmarsminde. Det er eksempler, vi kan tage ved lære af – også i Dragør, så vi fastholder det gode liv hele livet. Frit valg og flere muligheder – også for vores ældre!

Stem på en af Venstres kandidater, så vi kan fastholde den gode udvikling i Dragør de kommende år! Stem gerne personligt.

Med venlig hilsen
Erik Skovgaard Nielsen
Formand – og kandidat til kommunalvalget for Venstre i Dragør

Vi har modtaget: Borgmesteren vil sælge Krudthus 2

Ann Harnek, Annette Nyvang og Peter Læssøe – allt fra liste T – har indsendt et debatindlæg om det...

Vi har modtaget: Mulighed for mere samkørsel

Flemming Blønd fra Sydamagerlisten har indsendt et debatindlæg om samkørsel for pendlere. Læs mere

Vi har modtaget: Ulovligt at nedlægge Wiedergårdens ældreboliger

Hardy Bengtsen, der er tidligere medlem af ­bestyrelsen i Strandparkens afd. 9, har indsendt et debatindlæg om kommunens anvisningsret...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk