Vi har modtaget:

Der skydes med spredehagl

Det giver lidt diffuse udtalelser, når Søren Hvalsø bruger spredehagl.

I Dragør Nyt i forrige uge (læs indlægget »Vores selvstændighed trues« her, red.) stiller Søren Hvalsø en rækker spørgsmål – herunder: Er økonomien i Dragør i orden? 

Det kan naturligvis drøftes, men på Dragørs præmisser går det da nogenlunde. 

Vi har valgt at bruge servicerammen fuldt ud. Derved har vi den bedste service, som regeringen og Kommunernes Landsforening har sat rammerne for. Går vi under rammen vil det betyde, at servicen over for borgerne bliver beskåret, hvilket ikke får DF-støtte. 

Det betyder dog, at hvis der kommer ekstraudgifter i årets løb, så skal der tænkes lidt kreativt, hvilket vi har evnet gennem årene.

Skatteprocenten dækker omkostningerne og dertil en lille kassebeholdning. Jo større en kommunes kasse-beholdning er, desto mere har den opkrævet af unødvendige skatter hos borgerne. Og en kommune skal vel ikke have en Joakim von And-pengetank?

Havn

Hvalsø burde måske se nærmere på lystbådehavnens udbygning. 

Gennem al for lang tid har Dragør behandlet bådejerne stedmoderligt, hvor de ofte må sejle i zig-zag i havnen for at undgå at støde på grund. 

Ved at tætne Østmolen via bundudgravning vil vi spare rigtig mange penge, da alternativet er at sende flere tusinde tons afgravning til destruktion på Kommunekemi (Fortum Fortum Waste Solutions A/S) i Nyborg . 

Så snart udbygningen er sket, vil der være ekstra 75 store bådpladser, hvor lejeafgifterne heraf rigeligt dækker omkostningerne for et lån, hvor renten er på nul procent. 

Havnens andre opgaver må løses efter valget.

Vand

For os, som har fulgt vandsituationen siden 2010 og tidligere, var der intet nyt i -HOFORs forslag, som blev præsenteret for et par måneder siden. 

Flere af kommunens egne vandboringer er lukket grundet forurening fra især lufthavnen. 

De foreslåede løsninger er, at vi enten – etablerer en ny vandledning fra Hvidovre, hvorved Dragør får direkte adgang til vand fra Sjælland. Det er den billigste løsning.

Vand fra Tårnby er næppe en mulighed, da Tårnby i forvejen indkøber 70% af deres vand fra HOFOR.

Eller alternativt foretager en stor ombygning af vandværket med membramrensning. Det er dog en dyr og usikker løsning, hvortil der skal anvendes megen ny, uprøvet teknik. Og ved denne løsning kan der fortsat være noget Dragør-vand i hanerne.

Som jeg så drøftelsen, var der et flertal, som grundlæggende ønskede at bevare vor lokale oppumpning. Derfor blev beslutningen udsat, så vi kunne få en uafhængig eksperts vurdering af mulighederne. Personligt havde jeg gerne straks sagt ja til rørledningen fra Hvidovre.

Hvalsø har ret i, at der snarest skal træffes en beslutning, men i et byråd er det nødvendigt at skaffe et flertal – og et flertal ønskede en ekspertudtalelse inden beslutningstagelse.

Svar ja eller nej

Et spørgeskema til partierne blev kun besvaret af to partier, og det kalder Hvalsø for uartigt. Ja- contra nej-spørgsmål er svære at svare på. Jævnfør spørgsmålet; om du er holdt op med at slå din kone? 

De fleste spørgsmål egnede sig ikke til en sådan sort/hvid-reaktion. Så derfor svarede DF ikke.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer, DF
Formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget

Vi har modtaget: Dagplejen – den skal vi værne om

Nicolaj Bertel Riber (A) – viceborgmester og kommunalbestyrelsens repræsentant i Dagplejens forældrebestyrelse har indsendt et debatindlæg om Dagplejen i...

Vi har modtaget: Parkeringspladser

Konservatives medlemmer af kommunal­bestyrelsen samt Klima-, By- og Erhvervsudvalget, Mia Tang og Martin Wood Pedersen, har indsendt et debatindlæg...

Vi har modtaget: Tre positive nyheder på børneområdet

Konservatives medlemmer af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Theis Guldbech, Mia Tang og Trine Søe har indsendt et debatindlæg om...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk