Vi har modtaget:

Det smerter, når gigttilbuddene mangler

Kære nyvalgte kommunalbestyrelse

Først og fremmest til lykke med valget. I har en vigtig opgave foran jer.

Mange kommuner har patientforløb med træning og uddannelse til borgere med artrose (slidgigt). Dragør har desværre ingen sådanne tilbud. Det bør I ændre på i den kommende valgperiode. Først og fremmest af hensyn til de mange af jeres borgere, der døjer med smerter som følge af sygdommen. Og det er ikke så få. For at være helt præcis, så er 742 af jeres borgere diagnosticeret med artrose.

Til dem ligger et grydeklart, veldokumenteret koncept, der følger Sundhedsstyrelsens nationale retningslinjer og beviseligt giver mere livskvalitet, færre smerter og bedre bevægelse. I dag er de overladt til sig selv.

Ikke kun menneskeligt, men også økonomisk er der en gevinst at hente.

Konsulenthuset Kraka har netop regnet på de økonomiske gevinster ved at investere i gigtpatienter. Deres rapport viser, at kommunale patientforløb kan give offentlige nettobesparelser på mellem 5.000 og 31.000 kr. pr. person i den erhvervsaktive alder. Fordi patientforløbene giver de erhvervsaktive mindre fravær og lavere frafald på arbejdsmarkedet. Og det gælder særligt inden for velfærds-fagene. Så det vil kunne hjælpe med et andet problem, I kommer til at slås med i valgperioden – manglende hænder på plejehjemmene og i hjemmeplejen.

Analyser har peget på, at sundhed og ældre er de suveræne topscorere, når gigtpatienter sætter deres kryds ved kommunalvalget. Så her er en opgave, der bør stå højt på jeres liste i de næste fire år: Invester i borgere og medarbejdere med gigt. Det vil give færre smerter og mere bevægelse for den enkelte – samt bedre økonomi og flere hænder til kommunen.

Helt smertefrit kan I altså sikre, at flere i Dragør kan mere i deres arbejds- og familieliv.

Med venlig hilsen
Mette Bryde Lind
Direktør i Gigtforeningen

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Rikke Marianne Karlsson har indsendt et debatindlæg om mulighederne for etablering af boliger i kommunen. Læs mere

Vi har modtaget: Ældreboliger nedlægges

Hardy Bengtsen har indsendt et debatindlæg om nedlæggelsen af ældreboliger på Wiedergården. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk