Vi har modtaget:

Det vi ikke ved ...

... det vil jeg vide

Et af de væsentligste temaer, der ikke rigtig kom på dagsorden i kommunalvalgkampen (KV21) i Dragør var vores vandforsyning. Jeg stillede op som uafhængig kandidat til KV21 i Dragør og forsøgte uden megen held at få den påviste forurening med PFOS i borgernes drikkevand ind som valgtema.

PFOS-skandalen, der startede i Korsør, har jo ellers udrullet sig til hele landet. Især for borgerne i Dragør er det en særlig alvorlig sag, hvor forureningen er sket fra lufthavnens beredskab – fra deres brandøvelser, der fandt sted, hvor det kunne sive ned til vores drikkevandsforsyning. 

Vi kender ikke konsekvenserne af brugen af PFOS i brandslukning og øvelse, der primært skete fra lufthavnen. Og jeg mener desuden, at det er undervurderet, hvilke helbredskonsekvenser brugen af PFOS har haft for ansatte brandmænd og deltidsbrandmænd, der har været direkte udsat for PFOS i deres beredskabsarbejde. 

Et andet alvorligt tema, som påvirker havmiljøet for alle tre kommuner på Amager – og dermed også i væsentlig grad Dragør Kommunes kystlinje, er Lynetteholmen. Hvor kommunerne og borgere på Sydkysten af Køge Bugt i længere tid har protesteret mod de uoverskuelige negative havmiljøkonsekvenser i Øresund og Køge Bugt – har der med få undtagelser været en larmende stilhed og accept fra lokalpolitikerne i København, Tårnby og Dragør i forbindelse med igangsætningen af det historisk store anlægsprojekt Lynetteholmen.

Lynetteholmen, der er projekteret til en 2,7 mio. m2 kunstig ø blandt andet med beboelse for 35.000 beboere, hvor første spadestik er taget, vil komme til at påvirke hele Amager. Derfor vil jeg gerne høre vores ansvarlige lokalpolitikere om deres holdning til projektet. 

Jeg deler de bekymringer for vores umiddelbare havmiljø i Øresund, som kritikerne af projektet har demonstreret for. Vil for eksempel planlægning af klapningen (dumpning af havbundsmaterialer) af 2,3 mio. m3 slam i Køge Bugt skade vores vandmiljø? Men også spørgsmålet, hvordan hele og det langsigtet gigantiske anlægsprojekt påvirker Amager og Sydamagers infrastruktur, kyst og miljø – i de næste årtier. Er det undersøgt i tilstrækkelig grad? Jeg har ikke svarene, men vil gerne høre Sydamagers kommuners vurderinger og de ansvarlige politikeres holdninger – inden det er for sent! 

Det, du ikke ved, har du ikke ondt af! Tja – bom, bom! Det viser sig jo, at de synder, der begås i fortiden, ofte ser dagens lys mange år senere. Og de synder, der genopstår efter at have været begravet, kan få voldsommere konsekvenser, end hvis der var taget hånd om dem i åbenhed og med rettidig omhu, dengang forholdene skete. Allerbedst, kunne skaderne måske være blevet forhindret!

Derfor kære nyvalgte lokalpolitikere, hvis vores drikkevand har været forurenet i en årrække, vil jeg vide det! Og jeg vil kende de risici og konsekvenser, det kan have haft på vores helbred som borger at drikke vandet! Jeg vil også vide – hvad kommunen gør på lang sigt for at etablere rent drikkevand igen, og hvad det kommer til at koste! 

Desuden skal politikerne snarest sikre, at det bliver undersøgt til bunds og i fuld offentlighed, hvad vi på Sydamager kan forvente af konsekvenser, når første spadestik nu er taget til anlægsprojektet Lynetteholmen. Kommer projektet til at skade havmiljøet ved vores kystlinjer – nu eller i fremtiden? 

Vi skal som borgere – når det gælder vores lokalmiljø ikke leve i uvidenhed. Så det, vi ikke ved, skal vi stille krav om at få viden om. Og det er uanset, om det er vores forurenede vandforsyning eller vores fælles havmiljø! Rent vand og en bæredygtig udvikling er selvfølgelig politikernes ansvar. Men vi kan alle medvirke til at passe på naturen og vores miljø ved at stille krav og ytre vores holdninger. 

Med venlig hilsen
Anne Grønlund

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Stikker lufthavnen naboerne blår i øjnene?

Tommas Brogaard har indsendt et debatindlæg om lufthavnens udledning af skadelige PFOS-stoffer. Læs mere

Vi har modtaget: Hvad sker der i PFAS-sagen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om lufthavnens ansvar for oprydningen af PFOS-forureningen. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk