Vi har modtaget:

Dommedagsbasuner lyder over HOFOR

TV Lorry bragte forleden et indslag om kommende omlægninger.

Regningen for byudvikling i København skal ikke betales af borgerne i omegnen. Den skal naturligvis betales af dem, som får gavn af udviklingen.

Det er hovedpointen i et brev om Lynetteholmen, der er målrettet transportudvalget på Christiansborg, som ikke færre end 14 borgmestre fra Københavns omegnskommuner og Frederiksberg sammen har skrevet under på.

Desværre er der misforståelser i medierne om, hvorfor Dragør ved borgmester eller udvalgsformand ikke har underskrevet protesten fra de 14 borgmestre.

Regeringen og København har i fællesskab søsat et kæmpe projekt om en ny kunstig ø i Øresund kaldet Lynetteholmen. Øen vil blive anlagt oven på en række udløb fra rensningsanlæg i de 14 kommuner, hvor de føres under København og ud i Øresund. Udløb som skal flyttes, inden man kan begynde byggeriet? Anlæg i vandområder er oftest særdeles kostbare. Et slag på tasken anslår prisen til cirka 500 mio. kr., men der løber jo nok ekstra omkostninger på.

Folketinget skal nu fordele omkostninger imellem de i alt 15 kommuner.

Projekt uden for Dragør

I Dragør ligger vores rensningsanlæg syd for den kommende Lynetteholm og de københavnske rensningsanlægs udløb. Og vi er derfor ikke inddraget i den kommende finansiering – da Dragør ikke har udløb uden for kommunegrænsen.

Personligt kan man have hver sin holdning til projektet, men det er som nævnt personligt – og Dragør uvedkommende.

Der forekommer en del misforståelser omkring mellemkommunale selskaber. Reglerne er anderledes, end for private, men er ellers meget klare.

En kommune skal for eksempel sørge for et rensningsanlæg. Kommunen har ansvaret for det. Men det betyder ikke, at den nødvendigvis selv skal drive virksomheden. Det skal imidlertid ske som et »hvile i sig selv«-selskab, hvor takster fra brugerne til driften skal afspejle omkostningerne, så der hverken er over- eller underskud for brugerne.

Dragør har valgt at udlicitere vand og rensning til HOFOR, som er en paraply-organisation over rigtig mange forskellige selskaber – som hver især har deres egen økonomi, som er de andre uvedkommende. Herunder fjernkøling, hav- og landmølleparker, skovrejsninger, bygas, fjernvarme, elproduktion, regnvandshåndtering, biogas og Amagerværket for bare at nævne enkelte forretningsområder – ud over de fra Dragør kendte områder såsom drikke- og spildevand.

Spildevandet drifter HOFOR for i alt otte kommuner, hvor hver især har egen økonomi.

HOFOR er ret stort, så det er godt, at de enkelte områder er uden ansvar for andres økonomi.

I tal fra sidste år kan det nævnes, at det er landets største forsyningsvirksomhed. Der er over 1.200 medarbejdere og over 1 million kunder. Nettoomsætningen er på over 6,7 mia. kr., og der investeres 3,2 mia. kr. i rør, ledninger og vindmøller. De samlede anlægsaktiver er på 30 mia. kr.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer, DF
Dragørs medlem af HOFORs Bestyrelse

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Rikke Marianne Karlsson har indsendt et debatindlæg om mulighederne for etablering af boliger i kommunen. Læs mere

Vi har modtaget: Ældreboliger nedlægges

Hardy Bengtsen har indsendt et debatindlæg om nedlæggelsen af ældreboliger på Wiedergården. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk