Vi har modtaget:

Dragørs skoler

Vi skal give eleverne den bedste skoledag

Når jeg som lærer spørger mine elever, hvad der giver den bedste skoledag, så fortæller de, at det bedste er, når skoledagen er afvekslende frem for ensformig.

Behovet for, at der skal ske noget forskelligt eller noget nyt, fylder en del hos eleverne. At veksle imellem arbejdsformerne, så eleverne oplever variation i undervisningen, er vigtigt og positivt for dem. Hvorimod de finder undervisning, hvor de laver det samme, demotiverende og svært at engagere sig i.

Som medlem af Skoleudvalget og lærer i Dragør Kommune mener jeg, at det er vigtigt, at alle elever oplever en varieret skoledag. Der skal være tid til at fordybe sig, bevæge sig, deltage i udeaktiviteter og tid til pauser. Vi skal udfordre og stimulere børnene, for det giver dem lyst til at lære.

Da elever, lærere og pædagoger sidste år fik mulighed for at vende tilbage til skolerne efter første coronanedlukning, blev der i Dragør Kommune lynhurtigt etableret udeskole, som gjorde det lettere at overholde coronarestriktionerne.

Traditionelt foregår undervisning i et klasselokale. Udeskole bryder med denne tankegang, når dele af undervisningen flyttes ud i nærmiljøet, så eleverne lærer i en dynamisk vekselvirkning imellem undervisning ude og inde. Gennem bevægelse, krop og sanser får eleverne personlige og konkrete erfaringer i arbejdet med fagenes mål og indhold. I år har nogle af klasserne eksempelvis været på Krabbebroen for at undersøge krabber. Hjemme på skolerne blev de dissekeret, og på tværs af danskfaget har de efterfølgende lavet en fagbog. Børnene elskede det.

Derfor er jeg glad for, at en samlet kommunalbestyrelse har besluttet at bruge den pulje til løft af folkeskolen, som Christiansborg har givet os, på at udbrede udeskolen i Dragør Kommune – og styrke børnenes læring, når vi tager dem med ud i naturen.

Tilbage til Dragør

I 2007 blev jeg ansat som lærer på Dragør Skole. De første ti år på skolen var det en af de bedste skoler, jeg nogen sinde havde været på. Glade elever, søde kollegaer og gode forældre. Men i 2016 kom den nye ledelsesstruktur. Den vendte op og ned på glæden for mig ved at være i Dragør. Jeg valgte derfor at forlade kommunen og være lærer uden for Dragør – ydermere valgte jeg at stille op til kommunevalget for liste T, som, jeg mente, var det parti, der ville det bedste for skolerne i kommunen. I mine læserbreve op til valget var mit fokus på skoletoiletter, klassekvotienten, pauser samt vigtigheden af at få tilliden tilbage hos lærerne. Mange havde en følelse af, at vi ikke blev hørt og lyttet til, især af forvaltning og politikere. 

Efter kommunalvalget i 2017 valgte man at oprette et nyt udvalg, Skoleudvalget, som netop skulle ind og gøre en forskel, få tilliden vendt samt få trivsel tilbage på skolerne – det har været de bedste møder i min tid som
kommunalbestyrelsesmedlem. For alle medlemmerne har haft den samme agenda trods partifarve – at ville elevernes bedste. Vil man ikke altid det? Jo, det vil man nok, men i netop dette udvalg er forskellen bare mærkbar anderledes, man får følelsen af, at alle spiller på samme hold.

Gennem de sidste fire år som kommunalpolitiker har jeg oplevet, hvordan det er blevet bedre år efter år Det er ikke bare noget, jeg oplever; mine egne børn, tidligere kollegaer og forældre i kommunen giver udtryk for det samme.

Så da jeg blev kontaktet af en tidligere kollega i efteråret 2020 og spurgt, om jeg ikke ville komme tilbage til Dragør fra 1. januar 2021, var jeg ikke i tvivl. Jeg sagde ja, og jeg er glad for at være vendt tilbage til en kommune, hvor mange ting nu igen kan lade sig gøre, hvor vi kan udvikle skoledagen og undervisningen til glæde for eleverne. 

Tillid og trivsel 

Der er blandt lærerne og pædagogerne kommet en følelse af, at der igen kommet en ro på skolerne, som har været nødvendig for at få vendt den gode stemning og tændt det engagement, der skal være for, at man trives på en arbejdsplads. Meget af den ro bunder i tillid til ledere, forvaltning og politikere.

Vi er desuden ved at få »co-teaching« i indskolingen op at køre. »Co-teaching« betyder kort fortalt, at lærere og pædagoger arbejder meget tættere omkring klassen. Det styrker både elevernes trivsel og læring og giver plads til forskellighed. 

Med den nye skolepolitik er der fokus på trivsel i stedet for vejning og måling, som der tidligere har været lagt al for megen vægt på. 

Læring kommer af lyst og nysgerrighed – og den opstår ikke uden, at man trives og føler sig tryg i hverdagen. Og det gælder for både elever, lærere og pædagoger. 

Jeg stiller igen op for liste T til kommunalbestyrelsen, fordi det er vigtigt, at vi fortsat har fokus på at udvikle vores folkeskoler, så eleverne trives. Med en stemme på mig og liste T sikrer du:

  • En varieret skoledag med plads til fordybelse og bevægelse, herunder arbejdet med udeskole og pædagogerne
  • Støtte til det stærke samarbejde mellem skolerne og ungdomsskolen, musikskolen, biblioteket, lokalarkivet, Museum Amager, lokale foreninger og andre om åben skole 
  • Opbakning til at forkorte skoledagen.

Med venlig hilsen
Ann Harnek
Medlem af Skoleudvalget Liste T

Vi har modtaget: Parkeringen omkring Dragørs gamle by

Den Konservative gruppe i kommunalbestyrelsen har indsendt et debatindlæg om parkeringen omkring den gamle bydel. Læs mere

Vi har modtaget: Markeder og turister

Thomas Krebs har indsendt en kommentar om arrangementer og turister omkring havnen. Læs mere

Vi har modtaget: Det kan ikke betale sig at spare på trivslen

Sanne Rossen, som er mor til et nuværende og et tidligere dagplejebarn, har indsendt et debatindlæg om omlægningen i...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk