Vi har modtaget:

Ekstraordinær generalforsamling 

Nu er liste T’s kandidatliste og valgprogram på plads

Tværpolitisk Forening (liste T) havde ekstraordinær generalforsamling onsdag den 25. august – og ikke overraskende blev Peter Læssøe valgt til borgmesterkandidat, og han takkede efterfølgende for valget.

Ligelig fordeling af kvinder og mænd

Med Peter Læssøe i spidsen blev opstillingslisten for liste T til kommunalvalget også besluttet. Listen består af 16 personer, heraf otte kvinder og otte mænd. 

På listen har vi tre nye og yngre kandidater, en erfaren sejler og olympisk guldmedaljevinder foruden fire kommunalbestyrelsesmedlemmer og otte erfarne kandidater. 

Vi synes, at det lover godt for liste T’s valg. 

Kandidatlisten

De 16 kandidater er: 

Peter Læssøe, Annette Nyvang, Ebbe Kyrø, Ann Harnek, René Bomholt, John Doktor, Christina Laugesen, Hanne Wanscher, Lotte Aabye, Henrik Uhrbrand, Trine Gotha Frandsen, Mohammad Aljbawi, Jutta Hørlyck, Rasmus Hartung, Ea Damgaard og Valdemar Bandolowski. 

Vi plejer jo at opstille 19 kandidater, så vi har en fuld kommunalbestyrelse og fire suppleanter. Derfor fik bestyrelsen mandat til at supplere listen frem til fristen for aflevering af listen til Dragør Kommune, den 14. september 2021.

Valgprogrammet på plads

På vores ordinære generalforsamling i maj blev vi ikke færdige med at diskutere valgprogrammet. Der er siden kommet 19 ændringsforslag, som er blevet gennemgået og drøftet. Bestyrelsens forslag til de enkelte punkter blev vedtaget med mindre sproglige justeringer. 

Et enkelt punkt – et forslaget gående på, at liste T skulle opgive sin støtte til udpegningen til UNESCO-verdensarv – gav anledning til en længere debat. 

En skriftlig afstemning viste, at 80% af de afgivne stemmer var for UNESCO-udpegningen. 16% var imod, og de sidste 4% var blanke. 

Derefter blev følgende forslag til konkret politik vedtaget. Det tager højde for de bekymringer, der er blevet udtrykt i debatten: Liste T vil fortsat arbejde for, at Dragør gamle by og havn opnår UNESCO-status som verdensarv. Liste T vurderer, at fremtidens helt særlige udfordringer for den gamle by og havn – såsom bevaring, kyst- og klimasikring, affaldshåndtering samt opvarmning m.m. – bedst kan understøttes og finansieres med en status som verdensarv.

Valgprogrammet, der er revideret i henhold til generalforsamlingens beslutninger, kan læses på liste T’s hjemmeside www.t-dragoer.dk

Vi glæder os til kommunalvalget og ser frem til at mødes med borgerne i vores dejlige kommune.

Med venlig hilsen
Kristine Bak
Formand

Vi har modtaget: Parkeringen omkring Dragørs gamle by

Den Konservative gruppe i kommunalbestyrelsen har indsendt et debatindlæg om parkeringen omkring den gamle bydel. Læs mere

Vi har modtaget: Markeder og turister

Thomas Krebs har indsendt en kommentar om arrangementer og turister omkring havnen. Læs mere

Vi har modtaget: Det kan ikke betale sig at spare på trivslen

Sanne Rossen, som er mor til et nuværende og et tidligere dagplejebarn, har indsendt et debatindlæg om omlægningen i...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk