Vi har modtaget:

Helle Barth.
Helle Barth.

En værdig ældrepleje

Når Venstre siger, at vi ønsker at sætte den ældre før systemet, så mener vi det. Der har været skrækkelige historier i de landsdækkende medier om uværdig behandling af ældre på plejehjem. 

Jeg er også blevet mødt af borgere, som har fortalt om deres oplevelser. Jeg vil arbejde for, at de ældre sikres en god og værdig ældrepleje. For vi skal kunne regne med, at velfærdssamfundet kan tilbyde en sådan, når vi bliver ældre og har brug for det.

De ældre og deres pårørende skal kunne have et reelt frit valg, når de skal beslutte, hvem der skal levere deres pleje. Jeg vil gerne sikre, at når der er mulighed for at vælge mellem kommunale og private tilbud – så er det også med til højne kvaliteten for borgerne. Friheden og ansvaret for området skal i højere grad tilbage til lederne og det dygtige plejepersonale, så de kan gøre det, de er bedst til.

Helt konkret vil jeg sætte det mål, at Enggårdens Beboer- og Pårørenderåd ændres, så det bliver en plejehjemsbestyrelse. Det vil give de ældre og deres pårørende indflydelse på hverdagen.

Med venlig hilsen – og husk at stemme på Venstre til kommunalvalget på tirsdag

Helle Barth
Borgmester
Venstre

Vi har modtaget: Borgmesteren vil sælge Krudthus 2

Ann Harnek, Annette Nyvang og Peter Læssøe – allt fra liste T – har indsendt et debatindlæg om det...

Vi har modtaget: Mulighed for mere samkørsel

Flemming Blønd fra Sydamagerlisten har indsendt et debatindlæg om samkørsel for pendlere. Læs mere

Vi har modtaget: Ulovligt at nedlægge Wiedergårdens ældreboliger

Hardy Bengtsen, der er tidligere medlem af ­bestyrelsen i Strandparkens afd. 9, har indsendt et debatindlæg om kommunens anvisningsret...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk