Vi har modtaget  – svar til Morten Dreyer:

Er Krudthuset værdiløst?

I Dragør Nyt har formanden for By-, Erhvervs- og Planudvalget hævdet, at Krudthus 2 »nærmest har en værdi på en krone«. Og at det skyldes »fredningens rigide regler«. Men sandheden er, at Dragør Kommune i den grad har misligholdt sin pligt til at vedligeholde den unikke, fredede ejendom fra 1782. 

Vi kan ikke bebrejde fredningsmyndighederne, at vi har forsømt vedligeholdelsen, at der er huller i taget osv. Og fredningsmyndighederne har aldrig modsat sig, at huset kunne bruges som kulturhus, galleri, mødelokaler eller lignende. 

Vanrøgt

Af en arkitektrapport fra 30. september 2013 fremgår det blandt andet: »Indvendig er huset blevet voldtaget på det groveste! Et solidt bjælkelag er blevet erstattet med fortovsfliser. Stueetagens stolper er couperet (gennemskåret) og forlænget med beton. Loftetagens tømmerkonstruktioner er nærmest splittet ad, og lappet sammen med lasker og klamper. Tre bjælker i bjælkelaget er svampeangrebet og bør udskiftes.«

Endvidere fremgår det af rapporten, at tegltaget har været utæt i en årrække, og at det øjeblikkeligt bør tætnes. Et indvendigt allikebo vidner om fri adgang til loftetagen. Men som en borger har skrevet på Facebook: »Vedligeholdelse har aldrig i Dragør været politisk sexet.« 

Krudthus 2 er tydeligvis et eksempel på, at vi i Dragør hverken har den politiske vilje eller kompetence til at varetage disse opgaver. Og måske har vi heller ikke økonomi til det? 

Kan huset reddes?

Siden arkitektrapporten har kommunen intet foretaget sig. En bruger har på Facebook netop berettet: »Jeg var indenfor i regnvejr for en uge siden. Der var vand på gulvet flere steder, og loftet er faldet sammen af ælde og råd. Der er synlige huller i taget og flere indvendige vandpytter. Der mangler flere tagsten mod syd og er meget utæt mod nord.« Det er desværre status.  

Krudthuset står i dag som et symbol på det trøstesløse og stille forfald, der præger flere af de kommunale ejendomme. Hvis vi ikke selv kan – eller har råd til – at vedligeholde Krudthuset, må vi sælge det.

Se for eksempel Krudthuset på Amager Strandvej. Det er af en privat ejer blevet restaureret i samråd med fredningsmyndighederne og fremtræder i dag som en yderst smuk og atmosfærefyldt restaurant.  

Kan vi også nå at redde Krudthuset? Arkitektrapporten konkluderer: »Husets fredningsbærende værdier kan imidlertid reddes. Ydervæggene og de kraftige tømmerkonstruktioner i stueetagen og i bjælkelaget kan genoprettes med et smukt resultat.« 

Men det var i 2013. Måske er det for sent? 

Med venlig hilsen
Flemming Blønd, cand.jur
Borgmesterkandidat for Sydamagerlisten

Vi har modtaget: Parkeringen omkring Dragørs gamle by

Den Konservative gruppe i kommunalbestyrelsen har indsendt et debatindlæg om parkeringen omkring den gamle bydel. Læs mere

Vi har modtaget: Krudthus skal sælges

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om kommunens planlagte salg af det gamle krudthus på Bachersmindevej. Læs...

Vi har modtaget: Markeder og turister

Thomas Krebs har indsendt en kommentar om arrangementer og turister omkring havnen. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk