Under opsyn af Freja D. Pedersen bygger spejderne en bane til forhindringsløb. Foto: Hans Jacob Sørensen.
Under opsyn af Freja D. Pedersen bygger spejderne en bane til forhindringsløb. Foto: Hans Jacob Sørensen.
Fokus på foreningslivet i Dragør:

De grønne pigespejdere

De grønne pigespejdere er et fællesskab med plads til alle – og hvor alle har og tager et ansvar for fællesskabet. Friluftsliv og natur giver gode betingelser for et udfordrende spejderliv, der kan give pigerne lyst til at udfolde sig frit

Af Birgit Buddegård

»Spejder er ikke noget, man går til – det er noget, man er,« konstaterer gruppeleder Vibeke K. Sørensen, og der nikkes samtykkende fra Annelise Holm og Freja D. Pedersen, der er henholdsvis bestyrelsesformand og tropleder i De grønne pigespejdere.

De grønne pigespejdere begyndte at mødes igen efter sommerferien i midten af august – og alle aktiviteter har indtil nu foregået udendørs, fortæller Vibeke K. Sørensen. En stor del af spejdertilværelsen er i forvejen forbundet med udendørsliv – og i denne coronatid er det ikke mindst vigtigt.

Vibeke K. Sørensen (tv.) og Annelise Holm. Foto: Hans Jacob Sørensen.
Vibeke K. Sørensen (tv.) og Annelise Holm. Foto: Hans Jacob Sørensen.

De grønne pigespejdere holder til på Engvej i »Ørnereden« med gode faciliteter og et hyggeligt lokale med masser af fotografier fra gode spejderoplevelser på væggene.

Her har de haft fast mødested fra 2004 efter at have flyttet en del rundt i Dragør. 

De grønne pigespejdere er et spejderkorps kun for piger og kvinder, og korpset har 4.000 medlemmer fordelt på 120 lokale grupper i hele Danmark. I 2019 kunne organisationen, der er landets største pigefællesskab, fejre 100-års-jubilæum, mens den lokale gruppe i Dragør blev oprettet i 1942.

Spejderne er opdelt efter alder i henholdsvis Grønsmutter fra 1. til 4. folkeskoleklassetrin, Spejder fra 5. til 7. folkeskoleklassetrin og Senior fra 8. til 10. folkeskoleklassetrin. 

Initiativprisen

Sidste år modtog De grønne pigespejdere Dragør Kommunens initiativpris på 25.000 kroner, der blev overrakt ved fejringen af Frivillig Fredag på havnen til stor glæde for lederne og pigerne, der var mødt op i uniform og glade dansede rundt på havnepladsen.

Dengang fortalte lederne, at pengene skulle bruges til en udlandstur, men det har coronapandemien sat en midlertidig stopper for. Men pengene er sat til side og afventer, at der gives totalt grønt lys for rejser, siger Vibeke K. Sørensen. Og Annelise Holm fortæller, at de blev meget overraskede over at modtage prisen, som forældre, der var glade for deres pigers oplevelser, havde indstillet dem til. 

Fristed for piger

Dragørgruppen, der er en del af region Øresund, rummer 30 piger, og der er en fin mødeprocent. De grønne pigespejdere lærer piger og kvinder at stå sammen – det handler om selvudvikling, natur, ansvar, lederskab – og mod.

Spejderbevægelsen handler ikke alene om at mødes og lære at binde knob eller tænde bål, det skaber også venskaber og netværk.

Som pigespejder skal man ikke tænke på, hvad der er »for drenge« og »for piger« – her er pigerne frie for forventninger i den retning, og de må både vaske op og finde brænde. Og de laver ikke kun gammeldags pigeting, understreger Annelise Holm og siger videre, at pigerne bliver klædt på til at varetage de opgaver, der passer på deres alder.

Freja D. Pedersen konstaterer, at det handler om at blive livsduelig og blive det menneske, man gerne vil være. Pigerne lærer om demokrati, medbestemmelse, indflydelse og medansvar som hovedværdier.

»Det foregår i friluftslivet med leg, men kan bruges alle steder,« siger Freja D. Pedersen. 

International tænkedag

De grønne pigespejdere er medlem af WAGGGS – World Association of Girl Guides and Girl Scouts – og har prinsesse Benedicte som protektor. 

Hvert år den 22. februar holder spejdere verden over såkaldt »Tænkedag«, der i år havde verdensmålene som tema. Det er også dagen, hvor man tænker på sine spejdervenner fra nær og fjern – og tillige den dag, hvor Robert og Olave Baden Powell begge havde fødselsdag. 

Robert Baden Powell startede spejderbevægelsen i 1907 og blev senere verdensspejderchef. Hans kone, Olave, overtog senere pigespejderbevægelsen, og sammen var de verdensspejderchefer til deres død.

De fik begge en masse fødselsdagsgaver af spejderne, men opfordrede spejderne til at indsamle penge i stedet for at give dem gaver, så gaverne kunne gå til gode formål.

Derfor er det nu en tradition, at grupperne donerer to kroner for hvert år, de har været spejdere, til WAGGGS internationale tænkedagsfond.

Kristent fundament

De grønne pigespejdere har et evangelisk-luthersk fundament. Det betyder, de samarbejder med folkekirken og bygger på kristne værdier.

»Vi missionerer ikke,« siger Annelise Holm, men pigerne kan altid finde en voksen, der tør tale om tro og tvivl, og gennem samtaler og aktiviteter får pigerne en mulighed for at tænke over livets store spørgsmål. 

Weekendtur i Kongelunden

Selvom coronapandemien også har sat sine begrænsninger for spejderlivet, og spejderlejre har været aflyst, har spejderne – det er gruppen på 12 til 13 år – været på en weekendtur i Kongelunden i år, fortæller Freja D. Pedersen. Her skulle de bygge sovepladser med afstand, sørge for bålplads, finde rafter til at bygge bivuak, hugge og save brænde samt lave mad.

Gruppen var delt, så de ikke var så mange ad gangen, og gik til og fra Kongelunden med alt udstyr – kogegrej, hængekøjer med mere.

Børn leder børn

Der er hele tiden mulighed for at udvikle sig både for pigerne og lederne med forskellige kurser i blandt andet ledelse. Disse kurser er landsbaserede, og også her dannes livslange venskaber.

Spejderkorpset tilbyder lederuddannelser allerede for de 12-årige – her lærer de blandt andet at planlægge et møde, hvilke materialer, der skal bruges, samt at lægge et budget for en given aktivitet, ligesom de får træning i at kunne tage sig af andre.

Coronamærket. Foto: Hans Jacob Sørensen.
Coronamærket. Foto: Hans Jacob Sørensen.

Coronamærke

At spejdere kan erhverve mærker for udførte aktiviteter er nok almindeligt kendt, men under coronapandemien har et medlem af Dragørs gruppe, Lea Kragh, designet et særligt Coronamærke, som arbejde med hjemmespejderopgaverne udløste. 

Corona – sammen hver for sig, står der på mærket, og i en tid, hvor spejderne ikke mødtes fysisk, men alene virtuelt, var det jo en rigtig god idé. Hjemmeaktiviteterne kunne for eksempel være et skype-møde, at skrive sin egen vask-hænder sang, bygge sit eget økosystem med ting fra haven eller selv finde på en aktivitet. 

God forældrekontakt

Når forældrene afleverer pigerne, er der altid tid til en snak, fortæller Vibeke K. Sørensen, der med et grin tilføjer, at der aldrig mangler kager til de forskellige arrangementer. Forældrene bakker op.

Forældrene opfordres også til at fortælle, når datteren har syntes, at noget var vildt sjovt, kedeligt eller svært, for på den måde kan spejderarbejdet bedre planlægges til glæde for alle.

Yderligere information på: www.pigespejder.dk/dragoer

Den selvudførte plan over bane og materiale studeres nøje. Foto: Hans Jacob Sørensen.
Den selvudførte plan over bane og materiale studeres nøje. Foto: Hans Jacob Sørensen.
Grønsmutterne synger startsang – og fremsiger deres motto: »Vi vil stå sammen – vi vil gøre vores bedste«. Foto: Hans Jacob Sørensen.
Grønsmutterne synger startsang – og fremsiger deres motto: »Vi vil stå sammen – vi vil gøre vores bedste«. Foto: Hans Jacob Sørensen.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2020 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk