Vi har modtaget:

Fra »Salbe« til skibsværft #2

Midlertidig brug af værftsgrunden indtil endeligt projekt kan realiseres

Thomas Krebs, der er borger og politisk aktiv, som han nævner det, rejser i sidste uge en del af de alle hånde problemer, som forestår, når der skal bygges på en tidligere erhvervsgrund. Og vi er enige om, at der er mange problemer, før det bliver løst.

Men i de sidste år har vi set, at der rigtig mange steder i landet er lavet ad hoc-løsninger, hvor arealerne kan bruges midlertidigt, indtil et endelig projekt kan bygges.Et kendt eksempel er det nu nedlagte madmarked ved Papirøen på Christianshavn, hvor man igennem år havde et tilløbsstykke til stor glæde for de mange gæster. Indtil endelig byggeri begyndte.

Det er min opfattelse, at vi må kunne bruge arealet aktivt, indtil finansiering, projektudvikling og oprensning er på plads.

Og det var for at starte processen for en midlertidig løsning, at jeg skrev indlægget. Værftsgrunden bliver ledig fra juni måned, og det vil være trist, hvis vi i adskillige år skal opleve, at området ligger afspærret og øde hen. Og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, liste T og Venstre er i gang med at forberede sagen.

Eine Grausame Salbe

Efter en bredside af kritik mod mig fra Kenneth Gøtterup i et indslag i Dragør Nyt valgte jeg at udtrykke det med et spøjst citat fra den danske kulturarv, som jeg naivt troede var alment kendt.

Betydningen overser Thomas Krebs dog helt, og han blander det lavpraktisk ind med medicinske cremer og indføring i lidt tysk grammatik.

Eine grausame Salbe, en grusom salve; en voldsom udskældning. Udtrykket »eine grausame Salbe« optræder i Gustav Wieds Livsens Ondskab (1899); efter Ludvig Holbergs komedie Jacob von Tyboe og med pralhalsen Tyboes ord: »Det war ein grausom Salbe. Die gantske Armee ruiniret auf ein mahl.«

Jeg kan anbefale Thomas Krebs, at han ved lejlighed læser komedien om den fordrukne og storpralende tidligere soldat i 1720’ernes København. Komedien er morsom og stadig aktuel. Og ja, Thomas, citatet er ikke korrekt tysk efter grundskolens tyske lærebøger.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer, DF
Formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget

Vi har modtaget: Forurenet værftsgrund udlejes

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om vilkårene for udlejningen af værftsgrunden, som er forurenet. Læs mere

Vi har modtaget: Værftsgrunden kommer endelig i udbud

Flemming Blønd fra Sydamagerlisen har skrevet et debatindlæg om udbuddet af det forhenværende værft på Dragør Havn.

Vi har modtaget: Havnen og værftsgrunden

Jan Engell har indsendt et debatindlæg om det gamle bådeværfts fremtid. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk