Vi har modtaget:

Frivillige møder igen kommunalbestyrelsens mur

Hvordan er det egentlig, vi behandler de frivillige i vores kommune?

Så skete det igen. For anden gang i løbet af foråret lukkede Dragørs nye kommunalbestyrelse et stort borgerdrevet projekt. Først valgte man at stoppe UNESCO-projektet, og nu lukker man projektet bag et nyt kulturhus på havnen.

Frivillige borgere har i årevis lagt tusind af gratis arbejdstimer i arbejdet for Dragør Kommunes skyld – et arbejde, som nu kan være spildt. 

Man kan kun føle respekt for deres indsats – og forstå deres skuffelse.

Selvfølgelig er det sådan, spillets regler er: Det er i sidste instans kommunalbestyrelsen, der træffer de endelige beslutninger. Men når to så store projekter stoppes med så kort interval, må man som ansvarlig kommunalpolitiker også se indad.

Er der noget galt med den måde, de to projekter er startet på? Har rammerne været på plads? Har kommunalbestyrelsen været klar nok i sine meldinger til de frivillige undervejs? Har de frivillige fået støtte nok fra kommunen, når de nu lagde så megen gratis arbejdskraft?

Begge projekter har jo før været omkring kommunalbestyrelsen. 

I 2017 besluttede en enig kommunalbestyrelse at ansøge Kulturministeriet om, at Drag-ør gamle by og havn blev optaget på UNESCOs venteliste. Det kom vi i 2018, og derefter arbejdede frivillige med en omfattende ansøgning i næsten fire år. Arbejdet har flere gange været forelagt kommunalbestyrelsen – senest i 2020 – hvor der blev givet grønt lys til at færdiggøre materialet.

Arbejdet med et kulturhus på havnen har stået på siden januar 2019, hvor en gruppe borgere – tilskyndet af en enig kommunalbestyrelse – har arbejdet på at få kulturhuset op at stå. Gruppen fandt sammen efter et velbesøgt borgermøde arrangeret af liste T. 

Kulturhusgruppen har løbende holdt politikerne underrettet – og da de i marts måned sidste år besøgte Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, var der blandt udvalgets medlemmer stor opbakning og megen ros til projektet. Et år senere rammer nu også de muren.

Det er ubegribeligt, at man lader frivillige borgere bruge så mange timer og så megen energi til ingen verdens nytte.

Det er svært ikke at få den tanke, at nogle kommunal-politikerne bare har lænet sig tilbage og ventet på et belejligt tidspunkt til at lukke projekterne ned. 

Det er politikernes ansvar, at de frivillige har været i gang i mange år. Det er en kommunalbestyrelses ansvar at tage ejerskab til projekter, man selv har sat i værk.

I stedet for ejerskab har kommunalbestyrelsen vist en total mangel på lederskab i denne sag.

Liste T vil gerne sige tak for det store arbejde, de frivillige har lagt, og beklage, at de ikke har fået den støtte og opbakning, de og projektet havde fortjent.

Nu bør kommunalbestyrelsen se indad og finde en form, der kan gøre det attraktivt for Dragør Kommunes borgere at arbejde frivilligt. Ellers kan det blive svært at se, hvordan vi skal skaffe frivillige i fremtiden.

De frivillige fortjener bedre. Dragør Kommune fortjener bedre.

Med venlig hilsen
Ann Harnek, Annette Nyvang og Peter Læssøe
På vegne af liste T

Det kan snart være slut med at skulle kæmpe om de gode pladser til valgplakaterne. Arkivfoto: TorbenStender.

Sydamagerlisten vil forbyde valgplakater

Sydamagerlisten vil reducere visuel forurening og CO2-udslip ved at forbyde valgplakater i Dragør. Læs mere

Det er nu blevet besluttet, at der skal etableres cykelbaner på Vestgrønningen. Arkivfoto: Thomas Mose.

Konservative i sjældent mindretal

Nu kommer der cykelbaner på Vestgrønningen. Flertallet sørger for nogle nye parkeringspladser, men ikke alle erstattes Læs...

Der er trængsel ved håndvasken

Borgerne i Dragør kæmper for butikslivet og udfordrer lokalpolitikernes beslutningsvilje Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk