Vi har modtaget – et svar til Søren Hvalsø:

Havnens udvikling

Søren Hvalsøs indlæg forleden i Dragør Nyt om Havnen er godt, hvor han opfordrer byrådet til at tænke som bandelederen Egon Olsen. Hvor Egon kommer ud af fængslet med endnu en plan. Han ved hvad han vil, han ved, hvad han skal bruge, og han har en tidsplan, som er timet til sidste minut.

Nu er Olsenbanden jo ikke byrådet i Dragør eller viceversa. Egon er for det første ikke underlagt hverken planlove eller Fingerplan, og startkapital blev i filmene rejst via alternative metoder. Som en kommune nok ikke skal kopiere direkte.

Dansk Folkeparti er nok ikke uenige i Hvalsøs tanker om Havnen.

Men DF er en smule bundet af en aftale med biografgruppen, som har fået en frist for at afklare mulighederne for sponsorsupport til at indrette en biograf i et nyt kulturhus på den gamle værftsgrund.

Fristen er blevet forlænget et par gange, men nu ses et lys for enden af tunnelen her efter sommeren. Personlig er jeg megen loren overfor biografplanerne. Jeg tvivler, om der er behov for flere siddepladser, end der er i dag i den gamle kostald på Jan Thimanns Plads. Det er trods alt sjældent, at der er udsolgt i dag. Biografen burde fornyes med nye stole og lidt bedre publikumsforhold, men det er en anden historie.

Skal der ske noget i kommunalt regi, så kan det enkelte byrådsmedlem intet gøre alene. Det kræver, at der kan findes et flertal, en tidsplan og en finansiering, før det kan gå op i en højere enhed.

Alle tre ting skal ske samtidig. Og det kan tage tid. Siden 2001 har jeg f.eks. år efter år forsøgt at få lystbådehavnens uddybning med på budgettet. Men der har stedse manglet penge til projektet. Alle var principielt positive, men bare ikke lige nu.

Da corona-lån til nye aktiviteter på meget attraktive vilkår kom på banen, slog jeg til. Nu lykkedes det at få flertal for en første etape sat på skinner med 75 ekstra bådpladser for store både. Det er glædeligt, ikke mindst også for de mange nuværende bådejere, som hvert år har fået forringet deres vilkår. 2. og 3. etape af molebyggeriet må et kommende byråd beslutte.

Store sejlskibe

Når store sejlskibe gæster Drag-ør, skabes der liv på Havnen, og deres besøg bør fremmes. Men faste pladser er måske ikke sagen. Thi de færreste af sådanne skibe har en sådan økonomi, at de kan betale for en ordinær plads. Og skal de have rabat, så betyder det jo bare, at de almindelige bådejere skal betale for dem.

Der er måske ikke enighed om, at det vil være en god idé. Til gengæld er der for historiske skibe en mulighed for gratis at lægge til et par dage. Det er ikke så tosset. Vi er mange, som glæder os over at se, når sådanne skibe kommer på besøg.

Værftet

Havnen er charmerende pga de mange skæve vinkler. Byggerier er lagt, som det nu var muligt i gamle dage. Lidt skævt og ad hoc. Og skurbyen er bygget efter de forhåndværende materialer. Den bliver aldrig som skurbyen på Skagen – og Guds tak for det.

Dragørs Havn er opstået efter behov i en given situation og gennem årene blevet accepteret, som netop Havnen i Dragør. Da jeg foreslog – og fik et flertal for at bygge –  Legepladsen, var der stor ståhej. Af enkelte personer blev vi svinet til. Hvad skulle noget sådan til for på en havn. Man ville aldrig få pladsen brugt. Selv DF-medlemmer trak mig til side for indtrængende at opgive anlægget.

Da Krabbebroen var annonceret, var der igen bekymrede miner. Det var tosserier, var holdningen. Bådudlejningen, som netop er startet, har bestemt sine modstandere – med allehånde advarsler om sagen.

Men når byggeriet på værftgrunden går i gang, så er Hvalsøs skitser absolut de bedste efter min mening. En biografbygning på over otte meter i højden lige ved siden af Lodstårnet vil være alt for dominerende.

Nu skal vi efter sommeren se på mulighederne, og der afsøge om, hvor et flertal kan findes. Vil der være et flertal kombineret med en vilje til løsning og et økonomisk grundlag, så kan meget trods alt ske, også i Dragør.

Til sidst er det værd at erindre, at trods genialitet og snarrådighed i alle Egon Olsens store planer, så går det det dog galt til sidst. I Dragør finder vi oftest en løsning, selvom det kan tage lidt længere tid, end man kunne ønske.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer, DF

Formand for Dragør By-,
Erhverv- og Planudvalg

Vi har modtaget: Parkeringen omkring Dragørs gamle by

Den Konservative gruppe i kommunalbestyrelsen har indsendt et debatindlæg om parkeringen omkring den gamle bydel. Læs mere

Vi har modtaget: Forurenet værftsgrund udlejes

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om vilkårene for udlejningen af værftsgrunden, som er forurenet. Læs mere

Vi har modtaget: Markeder og turister

Thomas Krebs har indsendt en kommentar om arrangementer og turister omkring havnen. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk