Vi har modtaget:

Helle fortsætter, hvor Eik slap

Desværre fortsætter Helle Bart (V), hvor hendes forgænger på borgmesterposten, Eik Dahl Bidstrup, slap med at fordreje fortællingen om, hvor godt det går med Dragørs økonomi.

I sit svar til Hans Christensen, der forud havde stillet kritiske spørgsmål til kommunens økonomiske situation, forklarer Helle Barth under overskriften; »Styr på fakta« (Dragør Nyt uge 29, side 7), hvor gruelig galt Hans Christensen er opdateret eller misinformeret, når det drejer sig om kommunens økonomiske situation. Fakta er, hævder Helle, at det går fantastisk godt her i 2021, ja, dobbelt så godt som forligspartierne ellers havde sat som ambitiøs målsætning, idet der nu er forventning om, at man kommer ud af dette (valg)år med en kassebeholdning, der er dobbelt så stor som forventet, nemlig på 80 mio. kr. mod budgetteret 40 mio. kr.

Forringelser og lån

I sin forklaring erkender borgmesteren dog, at der var »udfordringer i 2020«, men at der nu er taget hånd om disse i form af nedskæringer på drifts- og anlægsudgifterne samt serviceniveauet over for borgerne, ligesom der er foretaget en konsolidering af økonomien generelt. Alt sammen med en forventning om, at man nok skal komme ud af indeværende år med et overskud.

Med udgangen af 2018 lå der 103 mio. kr. i kommunekassen – et beløb, der med udgangen af 2019 var reduceret til blot 29 mio. kr. Sammenlagt er der de seneste år optaget lån på cirka 55 mio. kr. til polstring af kommunekassen.

I en meddelelse til kommunalbestyrelsen skriver forvaltningens økonomiske sekretariat, at den gennemsnitlige kassebeholdning og drift i 2020 udgjorde 46 mio. kr., men tilføjer også, at dette beløb er opnået som følge af, at der (på daværende tidspunkt) er hjemtaget lån på 35 mio. kr. Uden påvirkning fra de optagne lån udgør den reelle kassebeholdning 21,7 mio. kr.

Lånte penge

Der er nok heller ikke mange stemmer i at fortælle borgerne, at kommunen reelt lever af lånte penge. Der er således ingen grund til at tro på hverken Helle Barth eller de øvrige forligspartier, når de samstemmende forsøger at bilde Dragørs borgere ind, at kommunen skam har en god og solid økonomi, når fakta er, at Dragør reelt lever af lånte penge.

Med venlig hilsen

Sven Norup

Sydamagerlisten

Vi har modtaget: Parkeringen omkring Dragørs gamle by

Den Konservative gruppe i kommunalbestyrelsen har indsendt et debatindlæg om parkeringen omkring den gamle bydel. Læs mere

Vi har modtaget: Markeder og turister

Thomas Krebs har indsendt en kommentar om arrangementer og turister omkring havnen. Læs mere

Vi har modtaget: Det kan ikke betale sig at spare på trivslen

Sanne Rossen, som er mor til et nuværende og et tidligere dagplejebarn, har indsendt et debatindlæg om omlægningen i...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk