Historiske nedslag 

Den 20. november udkommer andet bind af Museum Amagers Forskningsantologi

Som et statsanerkendt museum har Museum Amager pligt til at forske og publicere forskningsresultater inden for sit ansvarsområde. I vedtægterne er ansvarsområdet beskrevet som Amagers kulturhistorie med særligt fokus på Tårnby og Dragør Kommuner. 

Heldigvis er historiebevidstheden stor, og det er ikke vanskeligt at finde materiale til de studier, som indgår i Museum Amagers nye forskningsantologi. Det er andet bind i serien, hvis første udgave udkom i 2018. Titlen er »Historiske nedslag. Fra markedsplads til Peter Carlsen«, og de syv artikler i dette bind vil have interesse for en udstrakt læserskare, idet flere emner har et bredere fokus end lige det lokale.

Bogen er delt i tre afsnit. I første del, Museum Amager og kunsten, fortæller museumsleder Søren Mentz med udgangspunkt i Peter Carlsens moderne genremaleri »Amager 2019« og Niels Corfitzens posthume portræt af skibsreder Hans Isbrandtsen om Museum Amagers brug af samtidskunst til at styrke museumsgæsternes historiebevidsthed, mens ph.d.-stipendiat Sine Krogh beskriver 1800-tallets fascination for bondekulturen. Artiklen sammenligner Elisabeth Jerichau Baumanns skildring af en amagerkone med Julius Exners nationalromantiske bondestuer. 

I anden del fokuseres på middelalderen. Her sætter tidligere museumsdirektør Niels-Knud Liebgott fokus på Drag-ørs middelalderlige topografi, mens post.doc. Christian Etheridge udfolder hansekøbmanden Johannes de Barkens tilknytning til de årlige sildemarkeder i østersø-regionen. 

Antologien afsluttes med tre lokalhistoriske nedslag. Museumsinspektør Kaspar Tjalve behandler Dragør-lodsernes uniformering – eller mangel på samme, mens – cand.mag. og forfatter Jens Breinholt Schou gennemgår det lokale køkken på Amager for at undersøge, om »egnsretter« overhovedet findes. Til slut runder fhv. lokalarkivar i Tårnby Inger Jansen af med et studie af kaperkaptajn Bertel Jansen. Denne kildenære artikel undersøger, om kaperiet under englandskrigene var en rentabel forretning. 

Bogen er kyndigt redigeret af museumsleder Søren Mentz og smukt præsenteret i et behageligt design. Den er rigt illustreret, og artiklerne sprudler af fortællelyst og vid. 

Bogen kan købes på Amagermuseet i Store Magleby og på Historisk Arkiv Dragør.

Andet bind af Museum Amagers forskningsantologi.
Andet bind af Museum Amagers forskningsantologi.
Den nye bog er flot produceret med et elegant design, og den indeholder et righoldigt udvalg af relevante illustrationer.
Den nye bog er flot produceret med et elegant design, og den indeholder et righoldigt udvalg af relevante illustrationer.
Søren Mentz er både forfatter til en artikel og redaktør på museets nye forskningsantologi. Arkivfoto: Thomas Mose.
Søren Mentz er både forfatter til en artikel og redaktør på museets nye forskningsantologi. Arkivfoto: Thomas Mose.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2020 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk