Vi har modtaget:

Hjemtagelse af opgaver

Personlig finder jeg ikke det store besparelsespotentiale til fordel for kommunekassen ved at hjemtage opgaver fra Tårnby, som for eksempel mindre hjælpemidler. Men der vil være mulighed for ganske pæne omprioriteringer til fordel for bedre service for borgerne.

I dag betaler Dragør mærkbare overheads til Tårnby. Når Tårnby løser opgaver, får vi ikke bare en regning for den medgåede tid, men der er lagt overheads ind til bidrag til betaling af Tårnbys administration lige fra kommunaldirektør til rådhusbetjente. Det betaler vi indirekte til ved hver en faktura.

For Dansk Folkeparti er besparelsen ved hjemtagelsen som nævnt dog ikke lige penge i kassen. Som klager har vist, så er der behov for at forbedre servicen. Her kan vi veksle golde administrationspenge til en ekstra indsats for vore svage. Vi vil kæmpe for, det bliver resultatet.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer, DF

Formand for By-, Erhvervs-
og Planudvalget

Vi har modtaget: Parkeringen omkring Dragørs gamle by

Den Konservative gruppe i kommunalbestyrelsen har indsendt et debatindlæg om parkeringen omkring den gamle bydel. Læs mere

Vi har modtaget: Markeder og turister

Thomas Krebs har indsendt en kommentar om arrangementer og turister omkring havnen. Læs mere

Vi har modtaget: Det kan ikke betale sig at spare på trivslen

Sanne Rossen, som er mor til et nuværende og et tidligere dagplejebarn, har indsendt et debatindlæg om omlægningen i...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk