Birgitta Gjerstrup.
Birgitta Gjerstrup.

Vi har modtaget:

Hvad er en værdig ældrepleje?

I min optik er en værdig ældrepleje, hvor borgeren bliver set og hørt og tildelt den hjælp, der er behov for. Det er at arbejde ud fra konceptet ADL – almindelig daglig levevis, og dette begreb spænder bredt. Hjælp til personlig pleje, toilet besøg, rengøring eller psykisk omsorg m.m. kan ikke gøres op i tidsrammer. Derfor bør hjælpen visiteres efter den enkeltes behov.

Der bør arbejdes med tidlig opsporing og rehabilitering – tidlig opsporing, som forebygger og er sundhedsfremmende og ikke mindst kan spare kommunen for indlæggelser, som koster rigtig mange penge. Der er rehabilitering en stor faktor, da den sigter på, at inddragelse af borgeren i brug af egne ressourcer også giver bedre livskvalitet; de får følelsen af, at de selv kan.

Som uddannet social- og sundhedsassistent og udkørende seks år i ældreplejen i Dragør har jeg et indblik i, hvordan det fungerer. Jeg valgte at stoppe i Dragør grundet dårlig samvittighed over for borgerne. Tiden blev skåret yderligere – det blev samlebåndsarbejde i stedet for at yde omsorg. Det jeg også kalder »at slukke brande« og ikke forebyggende arbejde.

Jeg har gennem min tid i hjemmeplejen haft fire hjemmeplejeledere og otte teamledere ... på seks år.

Dette giver mange omstillinger, og det giver et ekstremt dårligt arbejdsmiljø.

Hver gang der startede ny ledelse, blev der iværksat nye tiltag. Som medarbejder fik vi hver gang nye arbejdsgange, og man nåede aldrig at finde ud af hvad, der fungerede, og hvad, der ikke fungerede – det var superfrustrerende. Det dårlige arbejdsmiljø, udfordringen med offentlig trafik og parkeringsproblematik gør det svært at rekruttere nye medarbejdere.

Så det, vi i Sydamagerlisten gerne vil med ældreplejen, er, at den enkle borger bliver set og får den pleje og støtte, der er behov for, så de har en værdig alderdom.

Dette kan først og fremmes gøres ved at stoppe nedskæringerne og bruge de personaleressourcer, der allerede er ansat. 

Ældreplejen er forgyldt med rigtig gode medarbejdere, der har mange kompetencer, som ikke udnyttes. 

Stop konsulentforbruget og anvend i stedet for de kompetente personaleressourcer, der allerede findes.

Konsulentforbruget har været stort i min tid i hjemmeplejen. »Højn samarbejdet imellem hjemmeplejen og plejecentret« – det burde være muligt, da vi er et »lille« samfund. Det var der lagt op til for nogle år tilbage, det fungerede godt. Men så fik vi ny ledelse og tiltag. Man burde se tilbage på, hvad der fungerede godt og benytte det igen.

Se på administrationsgangen, der voksede til næsten det tredobbelte på seks år. Man burde have vist basispersonalet den tillid at varetage disse opgaver, de ved, hvad der rør sig.

Den ældre har krav på en værdig og omsorgsfuld alderdom.

Med venlig hilsen
Birgitta Gjerstrup
Kandidat for Sydamagerlisten

Vi har modtaget: Borgmesteren vil sælge Krudthus 2

Ann Harnek, Annette Nyvang og Peter Læssøe – allt fra liste T – har indsendt et debatindlæg om det...

Vi har modtaget: Mulighed for mere samkørsel

Flemming Blønd fra Sydamagerlisten har indsendt et debatindlæg om samkørsel for pendlere. Læs mere

Vi har modtaget: Ulovligt at nedlægge Wiedergårdens ældreboliger

Hardy Bengtsen, der er tidligere medlem af ­bestyrelsen i Strandparkens afd. 9, har indsendt et debatindlæg om kommunens anvisningsret...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk