Vi har modtaget:

Hvad er planen, Dragør?

Vi har længe vidst, at naturgassen skal udfases. Nu har den frygtelige krig i Ukraine og den mulige lukning af gashanen til de europæiske forbrugere fra Putins Rusland gjort vores naturgas endnu dyrere. Derfor er en ny løsning blevet langt mere aktuel og presserende.

Mit spørgsmål er til både Dragør Kommune og alle os borgere og virksomheder, der har naturgas til opvarmning, skal vi hver især finde nye alternativer til naturgassen? Eller er det en idé – det mest fornuftige, miljømæssige og økonomisk rationelle, at vi finder fælles løsninger og får rådgivning fra kommunen? 

Vi bor i gammel by – så sol- og vindenergiløsninger er nok hverken lovlige eller mulige. Og hvad med luftpumper ...? 

Hvad er planen Dragør?

Med venlig hilsen
Anne Grønlund
Kandidat som forbrugerrepræsentant til HOFOR’s bestyrelse

Ingen målsætninger for politikernes bestyrelsesarbejde

Liste T vil gerne have, at der bliver vedtaget klare målsætninger for, hvad kommunalbestyrelsesmedlemmerne skal navigere efter, når de...

Tunnelen under Hartkornsvej ved Harevænget, der har været under renovering siden oktober, er et af de steder, hvor afvandingen er blevet forbedret. Arkivfoto: Thomas Mose.

Kloakkerne får en indre strømpe

Dragør Kommune er klar til at gennemføre en omfattende opdatering af kloaksystemet i flere dele af kommunen

Er der lys for enden af tunnellen?

Renoveringskaos: Dragør Kommunes projekt over tid og budget Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk