Vi har modtaget:

Hvad er planen, Dragør?

Vi har længe vidst, at naturgassen skal udfases. Nu har den frygtelige krig i Ukraine og den mulige lukning af gashanen til de europæiske forbrugere fra Putins Rusland gjort vores naturgas endnu dyrere. Derfor er en ny løsning blevet langt mere aktuel og presserende.

Mit spørgsmål er til både Dragør Kommune og alle os borgere og virksomheder, der har naturgas til opvarmning, skal vi hver især finde nye alternativer til naturgassen? Eller er det en idé – det mest fornuftige, miljømæssige og økonomisk rationelle, at vi finder fælles løsninger og får rådgivning fra kommunen? 

Vi bor i gammel by – så sol- og vindenergiløsninger er nok hverken lovlige eller mulige. Og hvad med luftpumper ...? 

Hvad er planen Dragør?

Med venlig hilsen
Anne Grønlund
Kandidat som forbrugerrepræsentant til HOFOR’s bestyrelse

Vi har modtaget – svar til Søren Jacobsen: Fjernvarme

Borgmester Kenneth Gøtterup har indsendt et debatsvar til Søren Jacobsen angående spørgsmålet om fjernvarmeudrulningen. Læs mere

Vi har modtaget: Fjernvarme kontra naturgas

Søren Jakobsen har indsendt et debatindlæg om fjernvarme og naturgas. Læs mere

Vi har modtaget: Måske er der lys forude

Flemming Blønd fra Sydamagerlisten har indsendt et debatindlæg om politikernes mulige holdningsændring til opvarmning med gas. Læs...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk