Vi har modtaget:

Ja til udstykning og til små, nye huse

Der er stor byggeaktivitet i Dragør Kommune – også i Søvang. Der bygges om, der bygges til – og mange mindre huse rives ned og erstattes med langt større og bedre isolerede huse. 

Det er en sund og naturlig udvikling, som er i gang i vores villakvartererne, og som ingen kan sætte i stå.

Men det bekymrer os i Socialdemokratiet, hvis alle vores villaer bare bygges større og større, mens antallet af mindre parcelhuse til almindelige familier bliver mindre og mindre. 

Derfor anbefaler vi bedre mulighed for opdeling af større grunde til to mindre, som det nye forslag til kommuneplanen giver lov til.

Fra Søvangs grundejerforening havde man i sidste uge et indlæg i Dragør Nyt mod udstykning, og man har afleveret et høringssvar med underskrift fra 125 adresser. 

Det undrer mig, at man mener, at der skulle være større indbliksgener fra to mindre huse end fra en af de store, attraktive luksusvillaer, som allerede skyder op rundt omkring. 

Det undrer mig også, at Søvangs grundejerforening ønsker at hindre for eksempel pensionister at få større økonomisk mulighed for at blive boende i deres hus ved at frastykke en del af en stor have, så en anden lille familie kan bygge hus der. Muligheden for udstykning betyder også, at nuværende grundejere af et utidssvarende hus, vil kunne sælge til en bedre pris, hvis der kan bygges to huse på grunden i stedet for et, der nedrives.

Socialdemokratiet har afgivet følgende høringssvar til kommuneplanen: 

Socialdemokratiet anbefaler, at forslagene til udstykning ifm. fortætning i eksisterende parcelhuskvarterer godkendes, som beskrevet.

Det gør vi, fordi vi mener, at det er vigtigt, at der fortsat findes et varieret udbud af små og store parcelhuse i Dragør Kommune.

I dag giver Bygningsreglementet mulighed for en bebyggelsesprocent på 30%.

Forslaget til kommuneplanen åbner mulighed for udstykning af grunde ned til en minimumsstørrelse på 550 m2 og grunde til dobbelthuse ned til 450 m2 pr. hus.

En løbende fortætning af vores parcelhuskvarterer er en helt naturlig proces. Det vil en tur rundt på villavejene også kunne bekræfte, idet vi mange steder ser, at der er fuld gang i byggeaktiviteterne. Her opføres nye tilbygninger og nye tagetager, eller gamle, mindre huse rives ned og erstattes med større, nye, gode huse. 

Med en mindste grundstørrelse på 700 m2 hhv. 600 m2 vil denne igangværende fortætning betyde, at de allermindste boliger inkl. garager m.v. over tid kommer op på 210 m2 hhv. 180 m2 – og prisen følger naturligvis med op. Eller at en grund på 1.395 m2 hhv. 1.190 m2 bebygges med 415 m2 hus inkl. garage m.v. hhv. 355 m2. Det er stort og ikke ret mange forundt at kunne købe.

Socialdemokratiet ser gerne, at der kommer større mulighed for små grunde med tilhørende mindre og billigere boliger for borgere med mellemindkomster. Det vil også betyde, at vores pensionister får bedre råd til at blive boende ved for eksempel at udstykke deres grund eller ved at flytte til et mindre hus. Eller at vores børn efter endt uddannelse kan finde en bolig i Dragør, som de har råd til. Dragør Kommune ligger nemlig på førstepladsen, når det gælder tilbageflytninger – hvert sjette barn, opvokset i Dragør, vender nemlig tilbage til kommunen, når de selv er klar til at stifte familie. 

Med venlig hilsen
Lisbeth Dam Larsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for Socialdemokratiet

Det kan snart være slut med at skulle kæmpe om de gode pladser til valgplakaterne. Arkivfoto: TorbenStender.

Sydamagerlisten vil forbyde valgplakater

Sydamagerlisten vil reducere visuel forurening og CO2-udslip ved at forbyde valgplakater i Dragør. Læs mere

Det er nu blevet besluttet, at der skal etableres cykelbaner på Vestgrønningen. Arkivfoto: Thomas Mose.

Konservative i sjældent mindretal

Nu kommer der cykelbaner på Vestgrønningen. Flertallet sørger for nogle nye parkeringspladser, men ikke alle erstattes Læs...

Dragør Kommune forventer at kunne tage beslutning vedrørende digerne omkring Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden, når der står november 2024 i kalenderen. Arkivfoto: TorbenStender.

Kampen mod vandet begynder i år

En ny »etape 0« i strategien for kystsikring skal hjælpe Søvang mod vandet allerede i år. Der vil primært...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk