Vi har modtaget:

Kaffe med Søren Pape

Fredag den 1. oktober kl. 12.00 er der debatmøde på Dragør Strandhotel om fremtidens ældrepolitik. Konservatives partiformand, folketingsmedlem Søren Pape Poulsen, vil fortælle om ældrepolitikken set fra Christiansborg, og samtidig får vi muligheden for at drøfte vilkårene for samme område i Dragør. Og kommer du og giver dit besyv med, så kan vi også tage dine synspunkter med i de næste fire års politiske arbejde.

Mere frit valg

Konservative i Dragør ønsker, at der er så bredt og frit valg som muligt, når vi bliver ældre og får brug for andres hjælp. 

I dag fungerer systemet sådan, at når man visiteres til hjemmehjælp eller hjemmepleje, får man meget afmålte ydelser såsom et antal minutter til bad og et andet antal minutter til rengøring m.v.

Vi ønsker det anderledes. Vi ønsker en ældreomsorg i Dragør, hvor man som ældre bliver visiteret til hjælp generelt og ud fra ens funktionsniveau og behov for hjælp, visiteres man til et fast antal timers hjælp. Indholdet af hjælpen kan man selv – eventuelt med sine pårørende – selv strikke sammen og bede kommunen om at levere. 

Som ældre ved man godt, hvad ens behov er. Som pårørende kender man sin mor eller far bedst og kan sammensætte den pakke af tilbud, der modtages fra kommunen. 

Det må og skal aldrig være hensynet til systemet, der vejer tungest. For mig er det afgørende, at den ældres behov sættes først. Og det kan vi med en ny og ændret model for visitering, hvor fokus er at sætte borgeren før systemet.  

Fra omsorgscenter til plejehjem

Enggården er i dag et omsorgscenter. For Konservative er det vigtigt, hvad vi kalder tingene. Ingen bor i et center. Alle bor i et hjem. Så derfor er det vigtigt, at vi betragter Enggården som et hjem og ikke et center.

Vi skal netop fremhæve og have fokus på, at det er den ældres hjem. Når personalet er på besøg, er de ikke inde hos en borger, men de besøger en ældre medborger i deres eget hjem.

Vi skal i fællesarealer skabe hjemlige rammer. Vi skal sikre fællesskabet samtidig med, at den ældres privatliv respekteres. Og så skal vi sikre, at der også er tid til at tage med de ældre ud på tur og opleve det lokalsamfund, de gennem en menneskealder har været en del af.

Dragørs Aktivitetshus på Wiedergården. Arkivfoto: Thomas Mose.
Dragørs Aktivitetshus på Wiedergården. Arkivfoto: Thomas Mose.

Frivillighed giver sundhed

Dragørs Aktivitetshus på Wiedergården er et tilbud, der bliver brugt som inspiration landet over. Det unikke er, at vi netop gennem frivilligheden bruger den viden, man selv har, samtidig med at fællesskabet styrkes.

Netværket, sammenholdet og fællesskabet på Wiedergården er et af de bedst forebyggende tiltag, der findes. Lad os sammen stå vagt om dette fælleskab og sikre, at aktivitetshuset også eksisterer, når næste generation bliver ældre.

Med venlig hilsen
Kenneth Gøtterup
Borgmesterkandidat
Medlem af kommunalbestyrelsen
Konservative

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Rikke Marianne Karlsson har indsendt et debatindlæg om mulighederne for etablering af boliger i kommunen. Læs mere

Vi har modtaget: Ældreboliger nedlægges

Hardy Bengtsen har indsendt et debatindlæg om nedlæggelsen af ældreboliger på Wiedergården. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk