Vi har modtaget:

Klimahandleplan Dragør

FN’s klimapanel IPPC har udsendt den første af fire rapporter om verdens klimatilstand. Den fastslår, at den globale opvarmning er et resultat af menneskers udledning af CO2, og at opvarmningen sker hurtigere, end tidligere beregnet.

Vi i SF mener, at klimaet skal sættes højt på dagsordenen. Kommunerne er det sidste led i den politiske proces, som skal gennemføre handlinger mod klimatruslen. Vi kan ikke blive ved med at forbruge fossile brændstoffer til vores biler og huse. Dragør Kommune bør lede og drive en omstilling fra forbrug af olie, gas og benzin til bæredygtig grøn energi, som ikke udleder CO2.   

Prisaftale og DK2020  

Mange kommuner i Danmark har allerede udarbejdet handleplaner med økonomisk støtte fra Realdania via partnerskabet DK2020 (se www.kl.dk/kommunale-opgaver/klima/dk2020/). DK2020 er oprettet i kølvandet på Parisaftalen COP15 med vedtagelse om at nedbringe landenes CO2-udslip for at holde den globale temperaturstigning nede. 

Vi i SF ser med beklagelse på, at kommunalbestyrelsen har valgt ikke at deltage i DK2020, hvor vi kunne få sparring, viden og samarbejde på tværs af kommunegrænser op at stå. 

Men det skal ikke forhindre os i at gøre det nødvendige. Vi kan jo så kigge på de planer, som de mere ambitiøse kommuner lægger på klimaområdet. Se for eksempel på Høje Taastrup Kommune, som har en delmålsætning, der siger ingen olie- eller naturgasopvarmede ejendomme i 2030 – eller Frederiksberg, som har udarbejdet plan for, at der i 2023 maksimalt er 500 meter til en elbil-ladestander fra al etagebyggeri på Frederiksberg.  

Dragør bør komme i gang hurtigst med at lægge tilsvarende planer. Kommunen bør udskifte bilparken til el- eller brintbiler, og opvarmning af huse skal skiftes til varmepumper eller fjernvarme. Men først og fremmest skal der oprettes en miljøorganisering på kommunen, som skal tage initiativer, lægge strategier og drive omstillingen i hele kommunen. Kort sagt skal klimaudfordringen tages seriøst og prioriteres højt af kommunalbestyrelsen. 

Vi i SF vil gøre, hvad vi kan, for at den grønne dagsorden kommer til at spille en stor rolle i alt, hvad vi foretager os. 

Med venlig hilsen
Kim Grønved Nielsen
SF-Dragør

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Rikke Marianne Karlsson har indsendt et debatindlæg om mulighederne for etablering af boliger i kommunen. Læs mere

Vi har modtaget: Ældreboliger nedlægges

Hardy Bengtsen har indsendt et debatindlæg om nedlæggelsen af ældreboliger på Wiedergården. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk