Vi har modtaget – svar til Arne Mosegaard:

Krudthuset

Dragør Nyt har anmodet om en udtalelse og svar på Arne Mosegaards indlæg vedrørende den fredede bygning, Krudthus 2 for enden af Krudttårnsvej/Møllevej.

Det er ganske korrekt, som Mosegaard skriver, at huset er i dårlig stand. Der er ikke afsat midler til vedligeholdelse af denne bygning, og den indgår i prioriteringen i vores anlægsbudget, mellem alle kommunale bygninger. 

Klima-, By- og Erhvervsudvalget har nyligt på foranledning af Flemming Blønd fra Sydamagerlisten drøftet det fremtidige vedligehold og anvendelse af bygningen, alternativt salg. 

Udvalget besluttede at besigtige lokalerne, før endelig beslutning træffes. Huset er fredet, og det er vanskeligt at få lov til at ændre det. Derfor er den aktuelle dialog om husets fremtid meget velkommen, og vi skal finde ud af, hvad vi som kommune vil med dette hus i fremtiden. 

Med venlig hilsen
Kenneth Gøtterup
Borgmester 

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Rikke Marianne Karlsson har indsendt et debatindlæg om mulighederne for etablering af boliger i kommunen. Læs mere

Vi har modtaget: Ældreboliger nedlægges

Hardy Bengtsen har indsendt et debatindlæg om nedlæggelsen af ældreboliger på Wiedergården. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk