Vi har modtaget – svar til Arne Mosegaard:

Krudthuset

Dragør Nyt har anmodet om en udtalelse og svar på Arne Mosegaards indlæg vedrørende den fredede bygning, Krudthus 2 for enden af Krudttårnsvej/Møllevej.

Det er ganske korrekt, som Mosegaard skriver, at huset er i dårlig stand. Der er ikke afsat midler til vedligeholdelse af denne bygning, og den indgår i prioriteringen i vores anlægsbudget, mellem alle kommunale bygninger. 

Klima-, By- og Erhvervsudvalget har nyligt på foranledning af Flemming Blønd fra Sydamagerlisten drøftet det fremtidige vedligehold og anvendelse af bygningen, alternativt salg. 

Udvalget besluttede at besigtige lokalerne, før endelig beslutning træffes. Huset er fredet, og det er vanskeligt at få lov til at ændre det. Derfor er den aktuelle dialog om husets fremtid meget velkommen, og vi skal finde ud af, hvad vi som kommune vil med dette hus i fremtiden. 

Med venlig hilsen
Kenneth Gøtterup
Borgmester 

Det kan snart være slut med at skulle kæmpe om de gode pladser til valgplakaterne. Arkivfoto: TorbenStender.

Sydamagerlisten vil forbyde valgplakater

Sydamagerlisten vil reducere visuel forurening og CO2-udslip ved at forbyde valgplakater i Dragør. Læs mere

Det er nu blevet besluttet, at der skal etableres cykelbaner på Vestgrønningen. Arkivfoto: Thomas Mose.

Konservative i sjældent mindretal

Nu kommer der cykelbaner på Vestgrønningen. Flertallet sørger for nogle nye parkeringspladser, men ikke alle erstattes Læs...

Der er trængsel ved håndvasken

Borgerne i Dragør kæmper for butikslivet og udfordrer lokalpolitikernes beslutningsvilje Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk