Vi har modtaget – svar til Arne Mosegaard:

Krudthuset

Dragør Nyt har anmodet om en udtalelse og svar på Arne Mosegaards indlæg vedrørende den fredede bygning, Krudthus 2 for enden af Krudttårnsvej/Møllevej.

Det er ganske korrekt, som Mosegaard skriver, at huset er i dårlig stand. Der er ikke afsat midler til vedligeholdelse af denne bygning, og den indgår i prioriteringen i vores anlægsbudget, mellem alle kommunale bygninger. 

Klima-, By- og Erhvervsudvalget har nyligt på foranledning af Flemming Blønd fra Sydamagerlisten drøftet det fremtidige vedligehold og anvendelse af bygningen, alternativt salg. 

Udvalget besluttede at besigtige lokalerne, før endelig beslutning træffes. Huset er fredet, og det er vanskeligt at få lov til at ændre det. Derfor er den aktuelle dialog om husets fremtid meget velkommen, og vi skal finde ud af, hvad vi som kommune vil med dette hus i fremtiden. 

Med venlig hilsen
Kenneth Gøtterup
Borgmester 

Venstre vil sikre et stærkt Danmark i et sikkert Europa

Styrkelse af EU gennem forsvar, grøn omstilling og økonomisk ansvarlighed Læs mere

Vi har et fælles ansvar

Økonomiforhandlingerne mellem Kommunernes
Landsforening og regeringen er i fuld gang Læs mere

Ingen målsætninger for politikernes bestyrelsesarbejde

Liste T vil gerne have, at der bliver vedtaget klare målsætninger for, hvad kommunalbestyrelsesmedlemmerne skal navigere efter, når de...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk