Vi har modtaget – svar til Morten Dreyer:

Lidt af det hele #3

Hej Morten

Tak for dine delvise svar. (Læs Morten Dreyers debatindlæg »Lidt af det hele #2«)

Jeg er fuldstændig enig med dig og dit parti i, at man ikke for lånte penge skal sætte nye initiativer i gang. Jeg synes dog ikke, at Dansk Folkeparti er trofast mod denne holdning. Mig bekendt stemte DF for ganske nyligt for at optage lån til Dragør Kommunes drift og ønsker.

Værftsgrunden

Du skriver, at der i øjeblikket foregår sonderinger mellem aktivister og forvaltningen med henblik på at fremtidssikre et multiprojekt på værftsgrunden, som bl.a. skal indeholde biograf. Det kunne være rart at vide for os borgere, hvad dette drejer sig om. Er det noget borgerne ønsker, eller er det blot nye, ufinansierede luftkasteller? 

Uanset hvad – hvis det er noget, kommunen skal opføre og betale, er det jo i sidste ende ud af borgernes skattebetaling, så det ville måske være en god idé, at man inddrog borgerne i sådanne beslutninger, da det jo er os, der i den sidste ende skal finansiere eller acceptere, at man reducerer andre indsatsområder.

Jeg bad dig helt konkret svare på, om det er korrekt, at kommunen overvejer at overtage værftsgrunden, som den er og forefindes. 

Vi ved jo alle, at der er en udgift i størrelsesordenen 10 mio. kr. til oprydning af grunden og fjernelse af forurening, og jeg ser ikke nogen rimelighed i, at borgerne skal stå for denne udgift. Vil du ikke godt svare konkret på dette. 

Hvis du ikke kan svare for hele kommunalbestyrelsen, så lad os vide, om du og dit parti synes, det er en god idé, at man påfører borgerne en udgift, som rettelig burde være afholdt af lejer. 

De øvrige partier burde også melde klart ud, hvad deres holdning er til dette.

UNESCO

Det er svært at læse, om du er for eller imod, så lad os vide: Synes du og DF, at vi skal UNESCO-certificeres eller ej?

Jeg håber for øvrigt også, at de øvrige partier melder klart ud, i stedet for at blive ved med at træde vande. 

Som sagt har det efter min mening været tilstrækkeligt debatteret til, at I kan give jeres holdninger til kende i forbindelse med den kommende høring.

Med venlig hilsen
Søren Hvalsø

Vi har modtaget: Forurenet værftsgrund udlejes

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om vilkårene for udlejningen af værftsgrunden, som er forurenet. Læs mere

Vi har modtaget: Markeder og turister

Thomas Krebs har indsendt en kommentar om arrangementer og turister omkring havnen. Læs mere

Vi har modtaget: Værftsgrunden kommer endelig i udbud

Flemming Blønd fra Sydamagerlisen har skrevet et debatindlæg om udbuddet af det forhenværende værft på Dragør Havn.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk