Vi har modtaget – svar til Morten Dreyer:

Lidt af det hele #4

Kære Søren – du har helt ret i, at en kommune ikke bør låne til drift (se Søren Hvalsøs indlæg). Og det kan man heller ikke normalt. Lånemulighederne er stærkt begrænsede og ses næsten kun til byggeri. 

En undtagelse var sidste marts, da panikken over corona bredte sig. Der optog  Dragør lån – med Dansk Folkepartis stemmer – til en pulje for arbejdsledige, hvis vi skulle blive hårdt ramt af lufthavnslukningen. 

Vi valgte også at lægge billet ind på en lånemulighed til ekstra indsatser for at styrke beskæftigelsen – her tænkes der på gennemgravning i havnen og tætning af østmolen, som DF gennem årene har stillet forslag om. 

Lånemulighederne i Kommunekredit var lidt groteske, når man sammenligner med lånemarkedet generelt: 0% i rente.

Dragørs øvrige gæld er ret overkommelig. De to store poster er Omsorgscenteret Enggården, hvor Dragør formelt hæfter for gælden, men hvor renter og afdrag næsten alle betales af beboerne. Den anden store post er lån til pensionisternes indefrysning af grundskatter m.m. Mod pant i deres ejendom skal kommunen låne dem pengene. Med en 1.-prioritet er lånet sikkert. Det er ganske vist store lån, men det er en guldrandet forretning for kommunerne.

Værftgrunden

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget behandlede på sit møde den 12. september 2018 et forslag om et kulturhus og biograf på havnen. Man besluttede, at forvaltningen i samarbejde med Dragør Biografforening skulle afdække mulighederne for at søge fondsmidler til etablering af et kulturhus og biograf. Man er nu inde i en sidste fase, hvor der inden sommer bør komme en afklaring om, hvorvidt det er muligt at opnå fondsstøtte. 

Personlig er jeg ikke overbevidst om, at en biograf er hensigtsmæssig på det sted. Men lad os nu se, hvad det ender med. 

Dit spørgsmål om oprydning efter værftet rejser mange spørgsmål, hvor love og retsafgørelser stritter i forskellige retninger. Et slag på tasken har været på 10 mio. kr. for oprensning. Skal det være sidste lejer, som skal betale – skal tidligere lejere inddrages? Eller bør det være Region Hovedstaden, som direkte er pålagt – og som modtager penge for – sådanne miljø-opgaver? Skal sidste lejer selv oprense grunden, kunne jeg, uden at kende omfanget af indsatsen, være lidt nervøs for hans privatøkonomi. 

Hvorvidt det er rimeligt eller ej for kommunen at sørge for oprensning – det deler vandene. DF finder principielt, at lejer bør efterlade en rengjort grund. Men vores judiske afdeling er i gang med at nærlæse tidligere kontrakter m.m.

På næste møde i Økonomiudvalget skal vi på DF’s opfordring drøfte, hvad værftsgrunden midlertidig fra sommer kan bruges til, indtil endeligt byggeri kan gå i gang – hvilke kan tage nogen tid.

UNESCO

Søren Hvalsø beskylder indirekte byrådet for en kendt kommunale beslutning – hvor man udmærker sig ved den imponerende øvelse at haste hvileløst afsted over stok og sten – samt træde vande samtidig.

Hvis DF skulle træffe en endelig beslutning om UNESCO lige nu, så ville svaret være et tak, men nej tak, til projektet. Generne vil efter vor mening langt overskride fordelene.

Det har været en kæmpe opgave for ildsjælene med oplægget, som er gennemført til UG.

DF har valgt at være med til at sende UNESCO til høring. Når vi derpå har læst høringssvarene, vil vi tage stilling.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer, DF
Formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget

Vi har modtaget: Forurenet værftsgrund udlejes

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om vilkårene for udlejningen af værftsgrunden, som er forurenet. Læs mere

Vi har modtaget: Markeder og turister

Thomas Krebs har indsendt en kommentar om arrangementer og turister omkring havnen. Læs mere

Vi har modtaget: Værftsgrunden kommer endelig i udbud

Flemming Blønd fra Sydamagerlisen har skrevet et debatindlæg om udbuddet af det forhenværende værft på Dragør Havn.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk