Vi har modtaget:

Massiv luftforurening

Har politikerne tænkt sig at gøre noget ved den massive luftforurening omkring lufthavnen?

Nu er der endelig dokumentation på det, som mange af os har frygtet, nemlig at der er høj luftforurening omkring lufthavnen.

Google-målingerne, som er lavet i samarbejde med Københavns Kommunes Solution Lab, viser, at der er en høj koncentration af ultrafine partikler i områderne omkring lufthavnen, og Solution Lab skriver direkte, at partiklerne stammer fra lufthavnen.

Google-målingen dækker ikke Dragør Kommune, men der kan ses en højere koncentration af ultrafine partikler på det øvrige Amager, og mængden stiger, jo tættere man kommer på lufthavnen.

Miljøstyrelsen har også, på anmodning fra Miljøministeriet, fået lavet et notat, som viser det samme – at områderne omkring lufthavnen er lige så forurenede som dem nær H.C. Andersens Boulevard.

På H.C. Andersens Boulevard ligger der primært kontorer, butikker og hoteller. I Dragør Kommune er det skoler, børneinstitutioner og udendørssportsfaciliteter, der ligger tæt på lufthavnen.

Tårnby Kommune har planlagt at måle luftforureningen, så snart flytrafikken er nogenlunde på niveau med situationen før coronanedlukningen.

Det er rigtig positivt, at Tårnby Kommune på den måde tager luftforureningen og borgernes sundhed alvorligt. Vi savner dog, at Dragør Kommune tager samme initiativ for at afklare, hvorvidt luften er lige så forurenet som på det øvrige Amager – særligt omkring skoler og institutioner.

Som borgere vil vi også rigtigt gerne vide, hvilke sundhedskonsekvenser det har for os.

Er der en højere grad af astma for eksempel blandt børn i Dragør Kommune?

13 medarbejdere i lufthavnen har fået anerkendt blærekræft som arbejdsskade.

Er der flere borgere i Drag-ør Kommune, som får kræft, end i det øvrige Danmark?

Vi vil gerne se handling, som viser, at lokale politikere tager borgernes sundhed alvorligt.

Med venlig hilsen

Helen Bach og
Juliane Engelhardt
Borgerforeningen
CPH uden udvidelse

Vi har modtaget: Bynær skov – vi venter i spænding

En række liste T-medlemmer har indsendt et debatindlæg om Skov- og Naturstyrelsens valg af områder med bynær skov. ...

Vi har modtaget: Kys frøen på Batterivej

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om kommunens naturpleje omkring Batteriesbækken. Læs mere

Vi har modtaget: Vil gåsehold snart være en saga blot?

Morten Dreyer fra Dansk Folkeparti i Dragør mener, at der kan være en ansat i Dragør Kommune, der klagede...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk