Vi har modtaget:

Medaljens bagside

Tak for Jan Engels beskrivelse af den store anerkendelse, fagfolk udefra giver Dragør.

Jeg tror, alle er enige om, at Dragør har unikke kvaliteter, som vi selv og turisterne dagligt glæder sig over. Der er gennem mange år, i et samarbejde mellem myndigheder, foreninger og borgere, gjort en kæmpe indsats for at bevare Dragørs helt særlige bykerne.

UNESCO-komiteen har forbilledligt beskrevet herlighederne.

Men skal den hæder og anerkendelse, som bevaringsarbejdet i Dragør modtager, automatisk føre til, at man tager det sidste skridt op til hæderens top, nemlig optagelse på UNESCOs Verdensarvsliste?

Ikke uden, at medaljens bagside også belyses.

Tilhængere af UNESCO-projektet har længe bagatelliseret den effekt, en verdensarv-udnævnelse kan få for turismen. F.eks. at UNESCO Verdensarv nok ikke betyder noget særligt for antallet af turister, at det nok ikke bliver så slemt, eller at vi bare kan lade være med at bruge det i markedsføringen af Dragør.

Facts er, at »UNESCO Verdensarv« måske er det allerstærkeste »brand« indenfor turismeindustrien og bruges flittigt i markedsføringen af både turistorganisationer og rejsearrangører. Så hvorfor skulle lige Dragør blive overset?

Facts er, at turismen globalt set steget med 100% de seneste 15 år. Forventningerne er, at der vil komme en tilsvarende fordobling i de næste 10 år (efter coronapausen). Også krydstogtturismen er steget voldsomt de seneste mange år. 

Facts er, at der over hele verden er utallige eksempler på, at masseturismen skaber problemer.

Facts er endvidere, at Christiansfeld (verdensarv i 2015) har oplevet en stigning på 500%, og at Stevns Klint (verdensarv 2014) har oplevet en stigning på 300% i endagsturister. 

Hovedparten af Danmarks »verdensarv« er større naturområder med god plads til alle. Dragør gamle by er 500 x 400 meter = 0,2 km2 og ligger desuden 20 min. fra Københavns centrum.

Når kommunalbestyrelse skal gøre regnebrættet op i 2021 og tage en endelig beslutning, skal alle aspekter og risici inddrages.

Med venlig hilsen
Theis Jans

Vi har modtaget: Frivillige møder igen kommunalbestyrelsens mur

Ann Harnek, Annette Nyvang og Peter Læssøe har på vegne af liste T indsendt et debatindlæg om kommunalbestyrelsens behandling...

Vi har modtaget: Er Dragør ved at miste sin perle?

Claus Ehlers har indsendt et indlæg til UNESCO-debatten. Læs mere

Vi har modtaget – svar til Niels-Knud Liebgott: UNESCO-stop

Theis Jans har skrevet et debatsvar om UNESCO til Niels-Knud Liebgott. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk