Nye menighedsråd

Tirsdag den 15. september blev der afholdt valgforsamlinger i såvel Store Magleby Sogn som Dragør Sogn. 

På møderne blev der opstillet og valgt kandidater til menighedsrådene, der skal sidde de næste fire år.

I Store Magleby Sogn skulle der vælges 12 medlemmer, medens man i Dragør Sogn har otte pladser i menighedsrådet. Begge steder blev der ligeledes valgt tre stedfortrædere. De nye menighedsråd kan ses i faktaboksen. 

Funktionsperioden for de nyvalgte medlemmer er som nævnt fire år. Valgperioden starter 1. søndag i advent 2020, den 29. november – og konstitueringen vil være foretaget inden da.

Afstemningsvalg

Såfremt medlemmer af folkekirken i sognet ønsker det, er det muligt at få foretaget et afstemningsvalg, der i givet fald skal afholdes den 17. november. Det kræver, at der indgives en kandidatliste senest fire uger efter valgforsamlingen, hvilket vil sige den 13. oktober 2020. Eventuelle kandidatlister skal udfyldes på Kirkeministeriets formular, og det skal være underskrevet af et fornødent antal stillere, svarende til antallet af menighedsrådsmedlemmer i sognet. 

For yderligere oplysninger se annoncer i Dragør Nyt nummer 39 samt kirkernes hjemmesider.

Valgte kandidater i Store Magleby Sogn

Karen Nedergaard
Palle Kranold Wind Cranil
Morten Predstrup
Grith Sørensen Korning
Søren Magdal
Ole Krøjer Svendsen
Rie Bacher Kejser
Helle Kjær Larsen
Karsten Casper Skyum Pedersen
Kirsten Holst Værgman
Jan Lek Larsen
Lars Henrik Beierholm

Stedfortrædere
Bente Munk Møller
Carsten Robert Brink
Youting Zhang Bentzen 

Valgte kandidater i Dragør Sogn

Rita Smedegaard Andersen
Carsten Dinesen Maass
Jens Christian Thorhauge
Henrik Gotha Jørgensen
Mariann Holst
Torben Stærgaard
Torben Østergaard
Anni Kjærsvold

Stedfortrædere

Helle Vibeke Bjorholm
Niels Schütt Christensen
Elin Iversen

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2020 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk