Vi har modtaget:

Sådan forbliver Dragør selvstændig

Der er nu gået 14 år, siden kommunalreformen trådte i kraft i 2007. 

Dragør valgte at fortsætte som selvstændig kommune, og det har vi, som borgere og politikere, både været glade for og nydt godt af i mange år. 

For otte år siden så en ny politisk lokalliste dagens lys. Listen kom i kommunalbestyrelsen med et mandat – og forsvandt sidenhen fra det politiske landkort. 

Ved valget til november har en anden lokalliste etableret sig med et punkt på programmet; nemlig at lukke Dragør Kommune som selvstændig kommune og lægge os sammen med Tårnby.

Behov for dialog

I Konservatives Vælgerforening er budskabet helt klart: Konservative ønsker et fortsat selvstændigt Dragør. 

Men budskabet er også, at det helt tydeligt kræves en politisk ledelse af Dragør, der løbende tør tage debatten om fordele og ulemper ved selvstændigheden – og vigtigst af alt, kan holde orden i eget hus, når det handler om den kommunale økonomi.

For en del år siden var emnet om fordele og ulemper ved store og små kommuner et meget følsomt emne i Dragør. Det kom straks til at handle om, at vi som kommune ikke skulle have noget at gøre med Tårnby Kommune. Sådan er det ikke længere. 

I dag har borgerne en klar forventning om kommunal service, om politikernes ageren og ledelse, og de tør tale om fordele og ulemper. 

Den gode dialog støtter vi, for kun ved at vi er bevidste om at prioritere den kommunale service, skaber vi den gode kommune.

Krav til ledelse

Dragør kan gå to veje. Vi kan som kommune uden problemer køre ud over kanten og blive sat under administration – hvilket vil være en direkte vej til sammenlægning. Det så vi i august 2020, hvor Indenrigsministeriet skrev til kommunen om, at kassen var tom. 

Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet var kørt ud over kanten og havde på få år tømt kommunekassen. Men redningen for Dragørs fremtid er ikke, som liste T har medvirket til, at optage massive lån.

Vejen er en helt anden. Vi skal bevare selvstændigheden og sikre Dragørs fremtid i mange år. Det gør vi kun ved følgende tilgang til den politiske ledelse:

  1. Vi skal holde skatten i ro – og helst sætte den ned, så Dragør bliver endnu mere attraktiv at bo i
  2. Vi skal sørge for, at vores økonomiske politik sikrer, at vi bruger mindre på driftsudgifter, end vi tjener, så vi hvert år kan bygge vores kassebeholdning op samtidig med, at vi sikrer overskud til vedligehold af veje og bygninger
  3. Vi skal sikre, at vi over tid får en hurtigere afvikling af vores langsigtet gæld. Langsigtet gæld tynger driftsbudgettet med store årlige afdrag
  4. Vi skal ikke optage lån til drift, styrkelse af kassebeholdning eller vidtløftige idéer udviklet af politikere, som vi har set i denne valgperiode 
  5. Vi skal droppe alle unødige politiske udviklings-projekter i kommunen og give vores direktion arbejdsro med et enkelt mål – at sikre budget-overholdelse og god service til borgerne 
  6. V i skal sikre, at vi får den andel af turister, byen kan håndtere, og sikre, at de lægger penge i vores butikker og restauranter. De overnattende gæster kommer primært ved at gøre os attraktive over for gæstesejlere
  7. Vi skal sikre, at vores erhvervsdrivende oplever, at kommunen er medspiller og ikke modspiller, så vi sikrer vækst og drift hos de erhvervsdrivende
  8. Byggesagsbehandlingen skal opprioriteres, da det vil medvirke til øget skatteindtægter 
  9. Den decentrale ledelse skal have større råderum og færre regler og styre deres kommunale tilbud efter klare politiske pejlemærker for serviceniveauet 
  10. Vi skal have fokus på kernevelfærd under skyldig hensyntagen til, at vi ikke skal bruge flere penge, end vi har. Vi skal sætte det enkelte menneske før kommunens behov. 

Ovenstående er efter vores overbevisning ikke vanskeligt at gennemføre. Men det kræver en politisk ledelse, der anerkender deres egen rolle – nemlig at indtage den overordnede ledelse af kommunen, med klare pejlemærker, som administrationen kan arbejde efter.

Med venlig hilsen
Kenneth Gøtterup, Martin Wood Pedersen, Mia Tang, Jerrik Walløe, Theis Guldbech, Chano Chrillesen, Jan Madsen, Kurt Christensen, Trine Søe, Jan Christiansen, Steen Olsen og Klaus Damgaard Steffensen
Kandidater til kommunalvalget for Konservative

Vi har modtaget: Parkeringen omkring Dragørs gamle by

Den Konservative gruppe i kommunalbestyrelsen har indsendt et debatindlæg om parkeringen omkring den gamle bydel. Læs mere

Vi har modtaget: Markeder og turister

Thomas Krebs har indsendt en kommentar om arrangementer og turister omkring havnen. Læs mere

Vi har modtaget: Det kan ikke betale sig at spare på trivslen

Sanne Rossen, som er mor til et nuværende og et tidligere dagplejebarn, har indsendt et debatindlæg om omlægningen i...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk