Vi har modtaget  – svar til Morten Dreyer (O):

Slot i himlen – ren fantasi

Først tak til Morten Dreyer for de meget relevante spørgsmål på vore udmelding om indførelse af en velfærdsprocent i Dragør.

Vi i SF er mennesker, som har en klar dagsorden: Vi vil styrke fællesskabet, og vi vil omfordele rigdom.

Mange i Dragør er økonomisk velstillede og kan nemt undvære en lille del af deres indkomst, så børn, ældre, syge og økonomisk udfordrede kan få en bedre tilværelse. 

Som en tidligere kommunaldirektør udtalte, da han havde gransket budgetterne: Dragør er en kommune med velstillede borgere, men kommunen er ikke velstillet.

Skab økonomisk råderum

Du skriver, at vi vil finansiere alt med en såkaldt velfærdsprocent.

Njaa ... ikke alt. Men vi vil rulle de besparelser, som du, Morten, sammen med de øvrige partier har gennemført de sidste mange år.

Især på børneområdet, hvor vi dag har en pædagogprocent på 46, og hvor der er foregået mærkbare besparelse. Men også de øvrige velfærdsområder har holdt for. Ældre, handicappede, syge har mærket sparekniven. Og hvorfor? Fordi indtægterne ikke har kunnet dække udgifterne. 

Man kan vælge to ting i en sådan situation. Man kan skære ned på udgifterne, eller man kan forøge indtægterne. 

Mantraet især hos borgerlige politikere har været nedskæringer, som om det er den eneste løsning. Ja, og så også optage lån, hvorefter afdragene bare belaster udgifterne endnu mere.

Vi i SF har tidligere peget på en skattestigning som en mulig holdbar realistisk løsning. Vi pegede på det i 2010, hvor vi stod i en tilsvarende situation. Men det kræver, at flere partier indser, at det er sund fornuft at bede borgerne om en lille udgift, som de ikke vil mærke, men som vil gøre en stor forskel på velfærden i Dragør.

Teknisk kan der være udfordringer ved at hæve skatten, men det er absolut muligt. Odense har gennemført det. 

Vi hæver skatten gradvist, med 0,4% første år, 0,4% andet år og 0,2% tredje år. Hvis de øvrige kommuner sænker skatten, vil det være muligt uden sanktioner. Hvis de ikke gør, kan vi blive sanktioneret via bloktilskuddet over fire år, således at vi kan høste det fulde beløb, efter de fire år er gået. Sanktionen fra staten er 75% første år, 50% andet og tredje år og til slut 25% – og altså ikke 75% de første to år, som du skriver, Morten. 

Jeg hader at være bagklog, men hvis vi havde hævet skatten tilbage i 2010, så havde vi stået i en helt anden og bedre situation i dag. 

Fuldt indfaset vil den ene procent give et øget provenu på cirka 33 mio. kr. årligt.

Så nej Morten, det er ikke urealistisk – og ej heller et slot i himlen eller ren fantasi. Det er sund fornuft og meget mere jordnært, end de endeløse, urealistiske forklaringer fra andre partier, på hvordan økonomien nok skal blive bedre i fremtiden, hvis man bare styrer den bedre. 

Servicerammen vil stige

Det er rigtigt, at vi som kommune er underlagt de rammer, som bliver forhandlet mellem KL og regeringen hvert år. 

Service- og anlægsrammerne skal overholdes samlet set af alle kommuner. Så det er altså muligt for nogle kommuner at overskride, så længe der er andre kommuner, som bruger mindre. Ellers bliver de kommuner, der overskrider rammerne, straffet via bloktilskuddet.

For at imødegå øgede udgifter til flere ældre og til normeringer på børneområdet er det meget sandsynligt, at servicerammen kommer til at stige. Når det sker, skal vi have midler i kassen til at forøge servicen – ellers nytter det jo ikke noget. 

Det samme kan siges på miljøområdet, hvor vi skal nedbringe Dragørs udledninger af CO2 for at kunne være med til at implementere den klimalov, som er vedtaget af næsten alle partier på »borgen«. Her skal kommunerne også tilføres midler. 

Alment og bæredygtigt byggeri

Så siger du også, at vi har lovet en masse nyt byggeri og spørger, hvor vi vil bygge det henne? Jeg ved ikke, hvor du har det fra – men det har vi ikke lovet.

Vi har den indstilling til nyt byggeri, at det skal være almennyttigt og være bæredygtigt.

Almennyttigt, fordi vi skal bygge lejligheder, som kan lejes af almindelige mennesker. Der skal også være plads til enlige, unge og familier, som ikke har økonomi til at købe ejendomme i Dragør. Af boligmassen i Dragør er 15% almene. Det er for lille en andel og langt under de øvrige kommuner i hovedstadsområdet. 

Bæredygtigt, fordi vi skal tage hensyn til miljøet i byggeprocessen. Der bygges i dag etageejendomme af træ og med materialer, som ikke belaster miljøet. 

Så hvis der skal bygges – og vi siger hvis, fordi vi endnu ikke er afklaret – så har vi altså disse to ønsker til et byggeri: Alment og bæredygtigt.

Velfærd og klima

Til sidst har jeg et ønske om at komme i dialog, ikke kun med Dansk Folkeparti, men også med de øvrige partier, og diskutere realistiske og holdbare løsninger på økonomien. Løsninger, som rækker langt ud i fremtiden, så Dragørs borgere kan leve uden frygt for næste nedskæringsrunde. Presset på økonomien bliver kun større i takt med flere ældre og flere børn. 

Derudover skal vi investere i en omstilling af CO2-udledende transport og opvarmning m.m. til grønne, bæredygtige løsninger.

SF vil sætte velfærd og klima øverst på dagsordenen i Dragør.

Med venlig hilsen – og ønsket om en god valgkamp til alle
Kim Grønved Nielsen
Spidskandidat SF-Dragør

Vi har modtaget: Parkeringen omkring Dragørs gamle by

Den Konservative gruppe i kommunalbestyrelsen har indsendt et debatindlæg om parkeringen omkring den gamle bydel. Læs mere

Vi har modtaget: Hvem kontrollerer kontrollanterne?

Morten Dreyer har indsendt et indlæg i klimadebatten og om Kystdirektoratets og DMI's beregninger af den værst tænkelige stormflod....

Vi har modtaget: Markeder og turister

Thomas Krebs har indsendt en kommentar om arrangementer og turister omkring havnen. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk