Vi har modtaget:

Store planer – men ingen handling ... 

På kommunalbestyrelsens møde i januar måned fremlagde forvaltningen den nye Risikostyringsplan vedrørende kystsikring for perioden 2021–2027. 

Et digert og for skatteborgerne særdeles dyrt værk, der er udarbejdet af skandinaviens førende ingeniørvirksomhed, »NIRAS«, og som erstatter den tidligere udarbejdede Risikostyringsplan for perioden 2015–2021. Med andre ord – en syvårsplan, der erstatter en tidligere syvårsplan og en plan, der beskriver, hvorledes kommunen agter at planlægge sin kystsikring de kommende syv år. 

Udarbejdelsen af denne kostbare risikoplan er et krav fra Miljøministeriet og en plan, som kommunalbestyrelsen besluttede at sætte i offentlig høring i de kommende seks måneder.

Nu er det jo altid godt at have en plan – som Egon Olsen sagde – men en plan kræver handling, hvis den ikke bare skal ende som fine ord på gulnet papir. Og Dragørs forudgående syvårsplan kan ikke beskyldes for at have kastet megen politisk eller praktisk handling af sig – for nu at udtrykke det diplomatisk.

Kommunalbestyrelsen skal derfor opfordres til, at man prøver noget helt nyt – nemlig at sætte handling bag de mange fine ord og få igangsat det helt nødvendige digebyggeri – en opgave, som vore naboer for længst har løst – og ovenikøbet uden udgift for den enkelte borger. 

Du kan læse den udarbejdede og omfattende Risikostyringsplan for 2021–2027 på kommunens hjemmeside.

Med venlig hilsen
Svend Mathiasen

Vi har modtaget: Hvem kontrollerer kontrollanterne?

Morten Dreyer har indsendt et indlæg i klimadebatten og om Kystdirektoratets og DMI's beregninger af den værst tænkelige stormflod....

Vi har modtaget: Hvalsafari på Sydvestpynten

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om oversvømmelserne på Sydvestpynten. Læs mere

Vi har modtaget: Dragørs værdier trues af infrastruktur-projekt

Søren Hvalsø har indsendt et debatindlæg om det kommende digeprojekts påvirkning af Dragørs værdier. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk