Vi har modtaget:

Store planer – men ingen handling ... 

På kommunalbestyrelsens møde i januar måned fremlagde forvaltningen den nye Risikostyringsplan vedrørende kystsikring for perioden 2021–2027. 

Et digert og for skatteborgerne særdeles dyrt værk, der er udarbejdet af skandinaviens førende ingeniørvirksomhed, »NIRAS«, og som erstatter den tidligere udarbejdede Risikostyringsplan for perioden 2015–2021. Med andre ord – en syvårsplan, der erstatter en tidligere syvårsplan og en plan, der beskriver, hvorledes kommunen agter at planlægge sin kystsikring de kommende syv år. 

Udarbejdelsen af denne kostbare risikoplan er et krav fra Miljøministeriet og en plan, som kommunalbestyrelsen besluttede at sætte i offentlig høring i de kommende seks måneder.

Nu er det jo altid godt at have en plan – som Egon Olsen sagde – men en plan kræver handling, hvis den ikke bare skal ende som fine ord på gulnet papir. Og Dragørs forudgående syvårsplan kan ikke beskyldes for at have kastet megen politisk eller praktisk handling af sig – for nu at udtrykke det diplomatisk.

Kommunalbestyrelsen skal derfor opfordres til, at man prøver noget helt nyt – nemlig at sætte handling bag de mange fine ord og få igangsat det helt nødvendige digebyggeri – en opgave, som vore naboer for længst har løst – og ovenikøbet uden udgift for den enkelte borger. 

Du kan læse den udarbejdede og omfattende Risikostyringsplan for 2021–2027 på kommunens hjemmeside.

Med venlig hilsen
Svend Mathiasen

Gert Jansen får overrakt blomster af Kenneth Gøtterup for sine 50 år som frivillig. Foto: TorbenStender.

På vej mod sommer

De seneste nyheder fra Dragør Rådhus Læs mere

Diger på Nord

Konflikt mellem lokale og nationale interesser i kampen mod vandmasserne Læs mere

Efter udmelding fra Transportministeriet er der kommet lidt større klarhed om, hvilke muligheder der er for kystsikringen i Dragør Kommune. Arkivfoto.

Her er statens planer for diger

To muligheder er i spil, når arbejdsgruppen om kystbeskyttelse af København skal komme med deres anbefalinger for Dragør

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk