Vi har modtaget:

Sydamager Kommune

Som alle sikkert er bekendt med, kommer fremtiden til at stille store udfordringer til alle landets kommuner i almindelighed – og til de mindste kommuner i særdeleshed.

I Sydamagerlisten arbejder vi målrettet på en sammenlægning af Dragør og Tårnby Kommuner for på den måde sammen at skabe det nødvendige fundament og solide bolværk, der er forudsætningen for at kunne fastholde, udvikle og indfri borgernes berettigede forventninger til et højt lokalt serviceniveau samt til en sikker og tryg fremtid. 

Vi vil arbejde for, at Dragør bliver et godt og attraktivt sted at bo.

Jeg ved at der er mange følelser i spil, og vi står måske i næsten samme situation, som Dragør og St. Magleby gjorde ved kommunesammenlægning i 1972. 

Man hører ofte Dragør-borgere sige: »Jeg vil ikke bo i Tårnby, jeg vil bo i Dragør,« men det kommer en sammenlægning netop ikke til ændre på – ligesom de borgere, der i dag bor i Kastrup, Tømmerup, Ullerup og Viberup, har det til fælles, at de administreres fra et og samme rådhus på Amager Landevej.  

Fordele og ulemper 

I Sydamagerlisten er vi meget bevist om, at der er en gevinst at hente ved stordrift. Den vil give en besparelse alene på administration på cirka 10% af vores driftsbudget. 

Men en Sydamager Kommune vil også med den sammenlagte størrelse opnå den ifølge forskerne perfekte størrelse til at kunne generere en lang række øvrige fordele – ud over det rent økonomiske. 

Vi er dog også bekendt med, at der måske kan være visse ulemper ved en sammenlagt kommune, men vi ser klart flere plusser, end vi ser minusser. 

Vi vil få større faglighed i forvaltningerne, et generelt øget kompetenceniveau, mere og bedre service samt bedre offentlig transport. 

Dragør vil ikke bare blive det bedste sted at bo – det vil også blive en attraktiv og meningsfyldt arbejdsplads for de kommunalt ansatte. 

En god økonomi er grundlaget for stabilitet, et højt trivselsniveau og spændende muligheder for efteruddannelse – områder, som Dragør Kommune i dag har massive udfordringer med at løfte og indfri forventningerne til.  

Det får mig til at tænke på, da B1903 og KB i 1992 gik sammen og grundlagde en ny klub for på den måde at samle de stærke ressourcer under et – hvilket blev til FCK. Men det, der er vigtigt ved dette tiltag, er, at både KB og B1903 har bibeholdt deres særlige kendetegn!

Med venlig hilsen
Jens Passarge
Kandidat for Sydamagerlisten
www.sydamagerlisten.dk 

Vi har modtaget: Parkeringen omkring Dragørs gamle by

Den Konservative gruppe i kommunalbestyrelsen har indsendt et debatindlæg om parkeringen omkring den gamle bydel. Læs mere

Vi har modtaget: Markeder og turister

Thomas Krebs har indsendt en kommentar om arrangementer og turister omkring havnen. Læs mere

Vi har modtaget: Det kan ikke betale sig at spare på trivslen

Sanne Rossen, som er mor til et nuværende og et tidligere dagplejebarn, har indsendt et debatindlæg om omlægningen i...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk