Vi har modtaget:

Tak til Helle Barth

Tak til borgmesteren for svaret på mit indlæg i avisen. Jeg synes, det er en meget professionel og klar reaktion på det, jeg har efterlyst, så mange tak for det.

Det kan måske stå som et eksempel til efterfølgelse eller udfordring til at gøre det endnu bedre i den kommende valgdebat.

Umiddelbart er det mest et svar, ikke et valgmanifest, men jeg forstår det meget tydeligt som – her går det godt, vi lover mere af det samme. Det er et klart budskab – og som sagt, netop klarhed er ønskværdigt.

Nu hvor Helle Barth retter fokus mod fakta, må jeg lige bede om lov til at klippe ulden af fåret, så at sige. Fakta er, at kommunen kun overlevede den økonomiske krise i 2020 ved at optage lån.

Det reviderede og godkendte regnskab dokumenterer det direkte på side 9:

»Dragør Kommune har i 2020 derudover foretaget låneoptag til styrkelse af likviditeten for samlet 39,3 mio. kr.« Det skal ses i forhold til, at de aftalte besparelser var omkring 19,6 mio. kr.

Hvis planerne for genopretning er seriøse, skal denne gæld naturligvis betales tilbage, før vi kan tale om et overskud. Det gør det svært at nå målet, selv hvis budgettet bliver overholdt.

Fakta er også, at det har vist sig meget vanskeligt, faktisk nærmest umuligt, for kommunen at holde sig inden for de ofte noget ambitiøse budgetter. I de sidste perioder har der været behov for opstramninger undervejs, og alligevel har resultatet været et underskud i forhold til budgettet.

Måske går det bedre denne gang, men vi kender ikke resultatet før efter kommunalvalget.

Det er op til den enkelte borger at vurdere, hvor megen tillid vi kan have til politikernes løfter.

Sidste faktum, som måske kan interessere, er, at planerne for kystsikring er blevet udskudt flere gange nu.

Projektleder i Dragør Kommune Hanna Rehling siger:

»Vi glæder os til det fortsatte samarbejde med Arkitema og COWI og Dragørs borgere om den videre udvikling af Dragør som en klimarobust kystkommune,« og hun afslutter med ordene: »Vi forventer, at udviklingsplanen er færdig til offentliggørelse i november 2021 – om alt går vel i denne coronatid.«

Fakta er, at det går rigtig langsomt!

Med venlig hilsen
– og ønsket om en fortsat god sommer til borgmesteren,
avisen og læserne

Hans Christensen

Vi har modtaget: Parkeringen omkring Dragørs gamle by

Den Konservative gruppe i kommunalbestyrelsen har indsendt et debatindlæg om parkeringen omkring den gamle bydel. Læs mere

Vi har modtaget: Markeder og turister

Thomas Krebs har indsendt en kommentar om arrangementer og turister omkring havnen. Læs mere

Vi har modtaget: Det kan ikke betale sig at spare på trivslen

Sanne Rossen, som er mor til et nuværende og et tidligere dagplejebarn, har indsendt et debatindlæg om omlægningen i...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk