Til kamp mod dårligt indeklima

Masseeksperimentet har taget kampen op mod dårligt indeklima på danske skoler. Flere klasser i Dragør bidrager med data til en landsdækkende statistik

De seneste uger har flere klasser fra både Dragør Skole og Store Magleby Skole for årets udgave af Masseeksperimentet målt støjniveau, temperatur, CO2-koncentration, belysning og trivsel i klasserne. 

Disse målte data bliver nu indberettet til forskerne på DTU Byg, der efterfølgende vil bearbejde tallene. 30.000 elever på landsplan har været med til at måle, om indeklimaet i skolen påvirker koncentrationsevnen.  

Ud over at undersøge indeklimaet på danske skoler har projektet også til formål at skabe nærværende og engagerende naturfagsundervisning.Derfor er det da også de unge selv, der har været i gang med måleredskaberne.

Med og uden udluftning

I den første uge målte eleverne på deres almindelige klasseværelse, som det plejer at være. De målte temperaturen, CO2-koncentration i rummet, og med en decibelmåler lydniveauet. Eleverne sprængte sågar balloner for at måle, hvordan efterklangen var i klasselokalet. 

En uge senere målte de det samme én gang til, men denne gang havde de lavet en stor udluftning, inden målingerne gik i gang. Her kunne eleverne særligt se den store forskel på, hvad udluftningen betød for niveauet af CO2 i rummet. 

Når man sidder mange mennesker i et lukket lokale, vil CO2-niveauet, fordi man indånder ilt og udånder kuldioxid, CO2, stige, indtil man lufter ud og får mere ilt ind i lokalet. Koncentrationen af kuldioxid viste et fald til under halvdelen af den værdi, der blev målt uden udluftningen. 

Sideløbende med de naturvidenskabelige undersøgelser har eleverne ligeledes to gange udfyldt spørgeskemaer, der skal give svar på, hvordan indeklimaet hænger sammen med elevernes koncentrationsevne og deres trivsel.

Masseeksperimentet er et årligt forløb fra naturfagscenter Astra, som også står bag naturvidenskabsfestivalen. I 2019 deltog flere elever fra Dragør, da Masseeksperimentet gennemførte verdens første nationale kortlægning af plastforurening. 

Resultaterne af Masseeksperimentets undersøgelser offentliggøres i februar 2022.

CL

Der bliver foretaget en masse målinger, både før og efter udluftning af klasselokalet.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2022 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk