Skitse 1: TænkeTankens forslag fra Lokalplan 70.
Skitse 1: TænkeTankens forslag fra Lokalplan 70.
Skitse 2: Forslag med hævede huse.
Skitse 2: Forslag med hævede huse.
Vi har modtaget:

Tilbage til Lokalplan 70 for Dragør Gamle Havn

Efter kommunalbestyrelsen beslutning om at droppe støtten til et kulturhus på det gamle værfts areal håber vi, at kommunalbestyrelsen vil aktivere Lokalplan 70 (det, der er tilbage af den). I denne plan er inkorporeret de mange gode idéer fra TænkeTanken. Det er en fin plan, der integrerer facadehusene mod havnekajen med den bagvedliggende skurby og Dragør Gamle By. I Lokalplan 70 er TænkeTankens visioner om en fortsættelse af arkitekturen fra røgeriet (skitse 1), nemlig spidstagshuse i forskellig udformning og størrelse og med forskudte facader.

Der er dog to store problemer med nybyggeri på værftgrunden. Der forekommer jævnlige oversvømmelser af havnekajen og den ubekendte forurening af grunden.

Hvis kommunen først skal stå for en oprensning af grunden, kan det have lange udsigter til, at der sker en endelig byggemodning af værftgrunden, og måske ringe udsigt til, at private aktører vil påtage sig denne oprensning uden at kende omfanget af forureningen. Løsningen er, som vi har beskrevet i tidligere indlæg, at husene bygges på skruefundamenter, der ikke kræver opgravning og samtidig hæver husene 30–40 cm over havnearealet (skitse 2). Altså ingen jævnlige oversvømmelser og ingen kontakt med den forurenede grund. Byggeriet kan bygges etapevis og foreslås finacieret af de fremtidige brugere. Den midterste og bedste del af værftet kan eventuelt bibeholdes, indtil der er lejere til resterende grunde – eller til der findes midler til en gennemgribende og yderst tiltrængt renovering.

Bag facadehusene kan der opføres et antal skure for havnens brugere eller udlægges til grønt fælles område.

Det vil betyde et tiltrængt kæmpeløft til forskønnelse af vores havnemiljø og åbne mulighed for flere aktiviteter herunder det maritime forenings liv. 

Med venlig hilsen
Carsten Olesen, Dr. Dichs Plads 1A, og
Birger Nielsen, Søndre Strandvej 129

 

Der er trængsel ved håndvasken

Borgerne i Dragør kæmper for butikslivet og udfordrer lokalpolitikernes beslutningsvilje Læs mere

Sognepræst Jens Bach Pedersen står for aftenandagten.

Lys i vinduet

Den 4. maj blev befrielsen fejret med flere arrangementer om besættelsen Læs mere

Rejsegilde i nye terminalbygning i Købehavns Lufthavn. Fotos: TorbenStender.

Et første kig på fremtidens lufthavn

I sidste uge, nærmere bestemt torsdag den 25. april, blev der afholdt rejsegilde for Københavns Lufthavns nye byggeri

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk