Vi har modtaget:

Uforståeligt orienteringsmøde

Kulturhusgruppen holdt et forvirrende møde forrige uge

Onsdag den 16. marts var der indkaldt til et fælles dialogmøde om fremdriften i planlægningen af et kulturhus på Dragør Havn. Og gruppen kunne atter forbigå svar på alle realiteter, bare få dage inden de skal aflevere en færdig skitse til kommunen.

Det virkede noget forvirrende, at mødelederen øjensynlig mente, at man har frist frem til vinter med den færdige skitse. Hun blev lidt forvirret, da jeg gjorde hende opmærksom på, at absolut sidste frist er torsdag den 31. marts 2022.

Tilbage i september 2021 fik arbejdsgruppen en sidste frist fra et enigt byråd som klart lød:

»Med bemærkningen: ACOTV er grundlæggende enige om, at Dragør Kommune bakker op om projektet, og er sindet at medvirke til en realisering. Men ACOTV forudsætter, at kommunens opbakning til projektet er uden forpligtelse af økonomi, men med mulighed for at stille grunden til rådighed som langtidsleje, og at medvirkning til realiseringen er betinget af, at arbejdsgruppen for Kulturhus Dragør senest ved udgangen af 1. kvartal 2022 præsenterer et konkret bud på projektet inkl. økonomi og en tidsmæssig plan for realiseringen. Der gives politisk status på fremdrift fra kulturhus-arbejdsgruppen i december 2021.«

Bevares – på orienteringsmødet blev der nævnt allehånde aktiviteter, som måske kan gøre brug af et kulturhus. Mange gode ting blev nævnt. Herunder et langt indslag om Elisenborg ungdomsklubs drømme om et stort fast lydstudie med nem adgang til sale for fremføring af koncerter.

Det eneste emne for indtægter er forventningen om, at biografgruppen måske kan betale 400.000 kr. årligt brutto. Herunder blæser det i vinden om, hvad det vil koste at indrette to biografsale, hvor den store sal løbende delvis skal afses til amatørkoncerter m.m. 

Alle de mange andre aktiviteter vil i bedste fald være udgiftsneutrale, hvis man ser bort fra vedligeholdelse, vand, varme og el samt rengøring.

Fremover

Hvis ikke brugergruppen formår at komme med en fyldestgørende plan inden på fredag, så må byrådet tage de alternative forslag frem – gerne inden sommerferien. 

Der er kommet et par spændende projekter på banen til løsninger i privat regi, som imidlertid blev stoppet, da byrådet valgte at lade tiden gå med kulturhuset.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer, DF
Formand for Dansk Folkeparti i Dragør

Den kommende weekend byder på sejlads udfor Dragør.

Saltholm Rundt

Dragør Sejlklub inviterer til sjøslag: Årets kapsejlads rundt om Saltholm. Læs mere

Nye støjregler på Dragør Havn gælder i perioden fra 1. maj til 1 september. Foto: Thomas Mose.

Nye støjregler på plads

Dragør Havn får nye regler for støj – selvom erhvervsforeningen er kritisk. Læs mere

Venstre vil sikre et stærkt Danmark i et sikkert Europa

Styrkelse af EU gennem forsvar, grøn omstilling og økonomisk ansvarlighed Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk