Vi har modtaget:

UNESCO-høringen er ikke lovlig

Foreninger og borgere kan nu give deres holdninger om et verdensarvssted til kende på en hjemmeside – jf. kommunalbestyrelsens annonce. Men hvilke foreninger har en vedtægt, der giver en foreningsbestyrelse ret til at stemme »for« eller »imod« på medlemmernes vegne om en så vidtrækkende beslutning?

Borgerne kan ifølge annoncen udtale sig om fordele og ulemper ved at blive verdensarvssted og skal kun angive navnet på den gade eller vej, borgeren bor på. Altså en anonym besvarelse. Det lægger op til, at enhver kan sende dusinvis af besvarelser med angivelse af vej eller gadenavn som afsender – en afstemningsform, som kun en tidligere præsident i USA kunne ønske sig.

Borgerne i den gamle by er omfattet af lokalplanen for Dragør gamle by eller Kongevejens lokalplan. 

Vi kan være stolte over at bo en i verdensarvsby. Men det er også os, der bliver berørt af turiststrømme og parkeringsproblemer. Så det havde været langt rimeligere at sende en officiel stemmeseddel til byens borgere, som så med navn og adresse kunne udtale sig om fordele og ulemper og kunne stemme for eller imod.

Blandt fordelene er, at fonde nok ville bevilge midler til kystbeskyttelse af by og havn. A. P. Møller Fonden bevilgede for eksempel i 2013 65 mio. kr. til at rette op på husejernes misligholdelse af facaderne på bygningerne i Fredericia, der er Nordeuropas bedst bevarede voldsted. Og nogle kunne for eksempel få adgang til at skrive, at de vil beholde byen og havnen for kommunens borgere, men at interesserede kulturturister er velkomne.

Kommunalbestyrelsen besluttede for tre år siden, at by og havn skulle optages på UNESCOs tentativliste. Derfor har UNESCO-ildsjælene udarbejdet en kompliceret ansøgning på cirka 400 sider, der er skrevet i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen. De 200 sider er selve nomineringsskrivelsen, 100 sider er forvaltningsplanen, og 100 sider er diverse bilag. 

Politikerne kender ansøgningen. Så vi bør som borgere kunne forvente en langt mere kvalificeret stillingtagen til de 400 sider end de overfladiske læserbreve, nogle politikere har skrevet. 

Med venlig hilsen
Poul Himmelstrup
Stettinstræde 9

Vi har modtaget: Frivillige møder igen kommunalbestyrelsens mur

Ann Harnek, Annette Nyvang og Peter Læssøe har på vegne af liste T indsendt et debatindlæg om kommunalbestyrelsens behandling...

Vi har modtaget: Er Dragør ved at miste sin perle?

Claus Ehlers har indsendt et indlæg til UNESCO-debatten. Læs mere

Vi har modtaget – svar til Niels-Knud Liebgott: UNESCO-stop

Theis Jans har skrevet et debatsvar om UNESCO til Niels-Knud Liebgott. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk