Vi har modtaget:

Badebroernes slaraffenland

En af de eksisterende bade- og kajakbroer langs Dragørs kyst.
En af de eksisterende bade- og kajakbroer langs Dragørs kyst.

Sydstranden i Dragør er med galoperende fart ved at forvandle sig til en kopi af »whiskybæltets« Strandvejen.

Naturen må vige

Der er masser af badefaciliteter i Dragør, men de seneste år er der gået sport i at få bygget en badebro lige foran ens eget hjem. 

Fredninger og Natura 2000-bestemmelser er ikke nogen hindring for Dragør Kommunes forvaltning og politikere.

Naturen skal bygges væk – hellere i dag end i morgen, pyt med beskyttelse af dyre- og plantelivet på Sydstrandens fredede kystlinje og strandenge. 

Det er meget sørgeligt at være vidne til.

Forvaltningskarrusellen

Dragørs Kommunes klima-, by- og erhvervsudvalg skulle onsdag den 11. januar sagsbehandle 32 borgerklager over kommunens tilladelse til liste T’s bade- og kajakbroprojekt ved Vierdiget.

Dragør Kommunes forvaltning havde på forhånd opfordret politikerne til at underkende alle borgernes klager. Men sådan skulle det heldigvis ikke gå.

Flemming Blønd fra Sydamagerlisten begærede sagen i kommunalbestyrelsen i henhold til Kommunestyrelseslovens §23.

Det vil i praksis sige, at sagen skal viderebehandles af kommunalbestyrelsens 15 medlemmer – formentlig på førstkommende møde i januar måned.

Broprojektet har på mystisk vis snurret rundt i forvaltningskarrusellen i årene 2019–2023. Det er vist på høje tid at sætte en stopper for projektet, der efter fire år hverken har styr på finansiering eller vedligeholdelsesplan.

Kedelig tendens

Dragør Kommune har på ganske få år givet tilladelse til at opføre intet mindre end fire badebroer på Sydstranden – en affredende og naturreducerende tendens, der skal bremses nu, inden politikerne skærer flere bidder af det unikke kystområde, som vi alle bør passe på i fællesskab.

Dragørborgerne bruger naturen aktivt. Den er ikke til pynt, men vi værner om den, naturligvis.

Med venlig hilsen
Kenneth Olsen
Borger i Dragør Kommune

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Rikke Marianne Karlsson har indsendt et debatindlæg om mulighederne for etablering af boliger i kommunen. Læs mere

Vi har modtaget: Ældreboliger nedlægges

Hardy Bengtsen har indsendt et debatindlæg om nedlæggelsen af ældreboliger på Wiedergården. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk